Centrum Badań Porównawczych nad Filozofią Wschodu i Zachodu powołano na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie przestrzenią integrującą środowisko naukowe filozofów, orientalistów i filologów. Naukowcy zajmą się również popularyzacją wiedzy o różnych kulturach.

Jednostka powstała w kwietniu. Jak wyjaśnia jej kierownik, dr hab. Krzysztof Łapiński z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, ma być miejscem służącym integracji środowiska naukowego filozofów, orientalistów i filologów.

Koncentrujemy się na badaniu wschodnich i zachodnich tradycji filozoficznych w ujęciu komparatystycznym. Pytania filozoficzne rodziły się w określonym kontekście historycznym czy językowym, więc interesuje nas pokazanie zarówno podobieństw, jak i różnic w ich formułowaniu. Dzięki temu można na nowo spojrzeć na zagadnienia, które wydawały się dobrze znane, można lepiej zrozumieć nie tylko tradycję wschodnią, ale i zachodnią. Są to zagadnienia o dużym potencjale badawczym. Nasza działalność będzie miała charakter interdyscyplinarny, zaprosimy do współpracy kolejnych badaczy – zapowiada dr hab. Krzysztof Łapiński.

Do zadań Centrum należy: prowadzenie badań naukowych o charakterze komparatystycznym w odniesieniu do zachodniej i wschodniej tradycji filozoficznej; integrowanie krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego; upowszechnianie badań naukowych w kraju i za granicą (publikacje, konferencje); prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie filozofii z uwzględnieniem wschodnich tradycji filozoficznych (Azja, Bliski Wschód) w ramach wydarzeń własnych i organizowanych przez inne podmioty; promowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego.

Centrum będzie działać również na polu popularyzatorskim. Uważam, że dzisiaj bardzo ważne jest promowanie dialogu międzykulturowego i wiedzy o innych kulturach, dlatego będziemy kłaść duży nacisk na ten aspekt naszej aktywności. Chciałbym podkreślić, że jesteśmy otwarci również na studentów. Moim zdaniem ważne jest, żeby mieli oni poczucie, że studiowanie to nie tylko przychodzenie na zajęcia i egzaminy, ale też przynależność do wspólnoty akademickiej. Mam nadzieję, że Centrum będzie takim elementem dużej uniwersyteckiej wspólnoty – podkreśla dr hab. Krzysztof Łapiński.

Z oferty Centrum skorzystać będą mogli studenci, którzy mogą zapisać się na seminarium „Starożytne drogi do wolności. Wybrane problemy filozoficzne w tradycjach Wschodu i Zachodu”, a także na wykłady z epistemologii i ontologii w klasycznej filozofii indyjskiej oraz na wykład „Introduction to Philosophy of the Far East”.

Najbliższe plany to działania popularyzatorskie oraz jesienna konferencja ogólnopolska. Chcemy prowadzić wykłady cykliczne, organizować warsztaty i zapraszać zagranicznych gości. Zależy nam na tym, żeby działalność Centrum miała charakter zarówno lokalny, jak i międzynarodowy – dodaje dr hab. Krzysztof Łapiński.

źródło: UW