Aktualności
Życie akademickie
09 Marca
Opublikowano: 2022-03-09

Będą stypendia dla ukraińskich naukowców

Uniwersytet Łódzki uruchomi konkurs, w ramach którego najlepsi naukowcy z Ukrainy otrzymają stypendia finansowane przez uczelnię. To odpowiedź na apel ukraińskich uniwersytetów o wsparcie dla tamtejszego środowiska akademickiego.

Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców z Ukrainy posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, włączą się w prowadzone aktywności naukowe, głównie w projekty badawcze i dydaktykę.

Podstawą finansowania będą fundusze ze zwiększonej o 2% subwencji dla UŁ za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Obecnie trwają prace nad regulaminem programu. Powinny się zakończyć do połowy marca.

Od początku napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę łódzka uczelnia organizuje pomoc dla swojej ukraińskiej społeczności. To zarówno wsparcie materialne (specjalne konto, zbiórka rzeczy), jak i psychologiczne. Oferowana jest także bezpłatna nauka języka polskiego.

Na osiedlu akademickim Lumumby przebywa obecnie kilkadziesiąt rodzin ukraińskich studentów, które, zmuszone do opuszczenia ojczyzny, przyjechały do Łodzi. Pracuje z nimi 300 wolontariuszy, którzy zgłosili się do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)