Aktualności
Życie akademickie
15 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-02-15

Będą większe stawki za pracę w RGNiSW, KEN, RDN i PKA?

Po 10 tys. zł miesięcznie będą zarabiać przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Ewaluacji Nauki, jeśli wejdzie w życie rozporządzenie ministra nauki. Zmienia ono także wynagrodzenia członkom tych gremiów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym.

Projektowana nowelizacja dotyczy Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Doskonałości Naukowej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Ewaluacji Nauki. Jak wskazują jej autorzy, ma na celu podwyższenie wynagrodzeń, które nie były zmieniane od 2018 roku. Ponadto, jak dodano, nie odzwierciedlają rzeczywistego nakładu pracy członków tych gremiów. Podobnie jest w przypadku ekspertów, których wynagrodzenie nie jest dodatkowo różnicowane w zależności od zakresu i przedmiotu ekspertyzy. W uzasadnieniu projektu wskazano, że wysokość tych wynagrodzeń dla wysokiej klasy specjalistów stanowi coraz częściej podstawę do odmowy przygotowania opinii, stanowisk czy ekspertyz stanowiących dla ministra nauki podstawę do podjęcia decyzji w konkretnej sprawie. Dlatego, zdaniem twórców noweli, konieczne stało się podwyższenie stawek tych wynagrodzeń.

W przypadku przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego miesięczne wynagrodzenie ma wzrosnąć z 7500 do 9500 zł, zaś wiceprzewodniczącego – z 5500 zł do 7000 zł. Więcej zarobią także przewodniczący organów RGNiSW oraz członkowie tych organów za każdy dzień udziału w posiedzeniach – odpowiednio 1250 zł i 625 zł.

W myśl projektowanego rozporządzenia szef Rady Doskonałości Naukowej dostanie 10 tys. zł, z kolei sekretarz – 9 tys. zł. W obu przypadkach to wzrost o 2 tys. zł. Wynagrodzenie przewodniczących i pozostałych członków zespołów utworzonych przez RDN wyniesie odpowiednio 1250 zł i 625 zł.

Z 8 tys. zł do 10 tys. zł podniesione zostałoby także wynagrodzenie przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki. Pozostali członkowie KEN dostaną 5 tys. zł (tj. o tysiąc więcej).

Jeśli chodzi o Polską Komisję Akredytacyjną wynagrodzenie przewodniczącego określono na kwotę 10 tys. zł, a sekretarza – 8 tys. zł, tj. na poziomie o 2 tys. zł wyższym od dotychczas obowiązujących stawek. Przewodniczący wchodzących w skład PKA zespołów i ich członkowie za każdy dzień udziału w posiedzeniach dostaną odpowiednio 1250 zł i 625 zł. Wzrost stawek obejmie także członków PKA, ekspertów uczestniczącym w jej pracach i osoby
pełniące funkcję sekretarza w zespole oceniającym (z 1000 zł do 1250 zł).

Konsultacje projektu potrwają do 26 lutego.

MK

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Łukasz 16.02.2024 10:31

    To bardzo miłe, że cykl podwyżek zaczęto od osób, które najbardziej ich potrzebują!

    • ~ZF 16.02.2024 13:55

      Ha, ha, dokładnie! Jeszcze p. ministrowi podwyżkę!