Aktualności
Życie akademickie
08 Lipca
Opublikowano: 2024-07-08

Bezpłatne kursy online dotyczące pomocy materialnej dla studentów

Bezpłatne szkolenia online z zakresu pomocy materialnej dla studentów organizuje Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Inicjatywa skierowana jest do pracowników szkół wyższych odpowiedzialnych za uczelniane stypendia i zapomogi.

Pomoc materialna w ostatnim czasie pojawiała się w przestrzeni medialnej, chociaż problemy związane ze wsparciem studentów nie są nowe. Zmiany w prawie i orzecznictwo sądów administracyjnych, a przede wszystkim cel pomocy materialnej sprawiają, że duża odpowiedzialność spoczywa na osobach przyznających stypendia i zapomogi.

Z myślą o nich Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, dla którego problematyka pomocy materialnej dla studentów to jeden z głównych obszarów działalności, organizuje bezpłatne certyfikowane kursy online (4- lub 2-dniowe) oraz webinary. Kursy mają na celu wsparcie uczelni zarówno przygotowujących się do tzw. akcji stypendialnej, jak i już bezpośrednio podczas rozpatrywania wniosków o stypendia i zapomogi. Pierwsze ruszyły pod koniec czerwca. Obejmują takie zagadnienia, jak m.in. prawne podstawy pomocy materialnej dla studentów, postępowanie i uzasadnianie decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej czy zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta odnośnie do stypendium socjalnego. Czterodniowe kursy odbywać się będą do listopada (terminy, program, rejestracja).

Zaplanowano także webinary dotyczące aktualnych wyzwań w pomocy materialnej dla studentów. Certyfikowane webinary organizowane są na koniec każdego miesiąca. Raz w tygodniu odbywają się także otwarte webinary (niecertyfikowane) pt. „Kto pyta, nie błądzi” (program, rejestracja).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)