Aktualności
Życie akademickie
07 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-04-07

Bezpłatne studia dla nauczycieli

Już po raz szósty Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego otwiera program stypendialny dla przyszłych i już aktywnych nauczycieli: polonistów, historyków, matematyków i biologów. Pierwsza tura rekrutacji trwa do 18 kwietnia.

Pandemia koronawirusa gwałtownie przyspieszyła zmiany w polskiej szkole i pokazała, jak ważną rolę odgrywają w tym procesie nauczyciele. Uświadomiła też, jak ważne jest kształcenie nauczycieli gotowych na zmiany, skutecznych nie tylko przedmiotowo, ale też wychowawczo. Takich właśnie edukatorów do pracy z dziećmi i młodzieżą przygotowuje Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego w trakcie jedynych w Polsce bezpłatnych dziennych studiów podyplomowych.

Potrzebujemy nauczycieli, którzy nie tylko świetnie uczą swojego przedmiotu, ale też inspirują, wychowują i przygotowują uczniów do zmieniającego się świata. Którzy czerpią nie tylko z sukcesów, ale i z błędów – mówi prof. Jolanta Sujecka-Zając, dyrektor Szkoły Edukacji PAFW i UW.

Na bezpłatne studia mogą aplikować magistrowie polonistyki, historii, matematyki i kierunków pokrewnych, a także biologii i kierunków pokrewnych. Do Szkoły Edukacji przyjmowane będą osoby, które skończyły lub właśnie kończą kierunkowe studia magisterskie, jak i te, które chcą pracować z młodzieżą, ale dotąd nie miały okazji zdobyć uprawnień nauczycielskich i są obecnie związane z inną branżą. To także propozycja dla już aktywnych nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą rozwijać swój warsztat.

Nauka w Szkole Edukacji trwa 10 miesięcy. Przez cały ten czas studenci mogą otrzymać stypendium w wysokości od 1500 do 2000 zł. Osoby spoza Warszawy dodatkowo mogą skorzystać z bezpłatnego miejsca w pokoju jednoosobowym w akademiku UW. Pierwsza tura rekrutacji trwa do 18 kwietnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.szkolaedukacji.pl/rekrutacja

Szkoła Edukacji powstała w 2015 roku na mocy porozumienia między Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności a Uniwersytetem Warszawskim. Jej założeniem jest przygotowanie przyszłych lub obecnych nauczycieli do efektywnej pracy, zarówno pod względem wiedzy merytorycznej, jak i odpowiedniego podejścia dydaktycznego.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)