Aktualności
Życie akademickie
05 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-05

Bezpłatny kurs Study War na WSPiA

„Studium Wojny teoria i praktyka na przykładzie Ukrainy” – taki tytuł nosi bezpłatny, otwarty kurs online organizowany przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Zajęcia poprowadzą ukraińscy wykładowcy, eksperci z zakresu bezpieczeństwa i obronności, w tym m.in. były wiceminister obrony Ukrainy. W zajęciach uczestniczyć mogą wszystkie osoby zainteresowane tematyką teorii wojen.  

Kurs Study War „Studium Wojny teoria i praktyka na przykładzie Ukrainy” realizowany jest w ramach unijnego projektu Wsparcie dla obywateli Ukrainy – włączenie wykładowców z Ukrainy w proces nauczania. Kurs organizowany jest dla studentów WSPiA w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej. Mogą w nim także uczestniczyć osoby spoza uczelni, które chcą się dowiedzieć więcej na temat genezy, strategii prowadzenia wojen, systemów obronnych czy psychologicznych konsekwencji konfliktów zbrojnych. Zajęcia w ramach bezpłatnego kursu Study War realizowane będą w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Wykłady potrwają dwa semestry. Łącznie to 120 godzin. Zajęcia będą tłumaczone na język polski i zakończą się otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu.

Tematyka zajęć podzielona została na trzy moduły. Moduł 1 to podstawy organizacji wojskowej i systemów prowadzenia wojny. Kolejny dotyczyć będzie uwarunkowań prawno-traktatowych w zakresie krajowym i międzynarodowym. W ostatnim wykładowcy prowadzący kurs skupią się na wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

Podczas zajęć będzie można poznać podstawy organizacji armii ukraińskiej, systemy gotowości obronnej, taktyki, strategie i użycie sił zbrojnych w kontekście dowodzenia i przywództwa. Mowa będzie także systemach międzynarodowej regulacji prawnej konfliktów zbrojnych, budowaniu podstaw prawnych sfery bezpieczeństwa i obrony państwa oraz przestrzeganiu praw wojny. W module dotyczącym wojny rosyjsko-ukraińskiej omówione zostaną zagadnienia historii i genezy konfliktu zbrojnego między Ukrainą a Rosją, konsekwencji konfliktu i jego wpływu na gospodarkę kraju i świata, wpływu tożsamości narodowej na morale społeczeństwa i determinację wojsk ukraińskich. Poruszony zostanie również temat przyszłości struktur państwowych Ukrainy, konsekwencji i wpływu agresji Rosji na życie obywateli Ukrainy oraz psychologicznych konsekwencji wojny.

Wykładowcami podczas kursu Study War „Studium Wojny teoria i praktyka na przykładzie Ukrainy” będą specjaliści z Ukrainy z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Pierwsze spotkania poprowadzi Leonid Poliakow, wiceminister obrony Ukrainy w latach 2005–2008 i 2014. Kolejne wykłady zaprezentują profesorowie oraz eksperci z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franko, Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy Politechniki Kijowskiej im. Ihora Sikorskiego oraz Ukraińskiego Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im. Ołeksandra Razumkowa.

Kurs rozpocznie się w grudniu. Ma charakter otwarty, dlatego oprócz studentów WSPiA może w nim uczestniczyć każdy zainteresowany omawianą tematyką. Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom po rozpoczęciu zajęć. Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić formularz.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)