Aktualności
Życie akademickie
11 Kwietnia
Źródło: UMCS
Opublikowano: 2023-04-11

Biblioteka Główna UMCS zyska nowy wygląd

Biblioteka Główna UMCS, największa tego typu jednostka w województwie lubelskim, posiadająca księgozbiór liczący ponad 1,8 mln woluminów, doczeka się gruntownego remontu. Kosztorys planowanych prac szacowany jest na 39 mln zł.

Ten ikoniczny gmach, zaprojektowany przez lubelskiego architekta Tadeusza Witkowskiego, jest przykładem
powojennego modernizmu w Lublinie i stanowi nieodłączny element krajobrazu miasteczka akademickiego. Na przełomie 2017 i 2018 roku zewnętrzna część obiektu przeszła modernizację. W ramach przedsięwzięcia dofinansowanego m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano wówczas
termomodernizację budynków tzw. nowej i starej części Biblioteki wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacją centralnego ogrzewania. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 4 mln zł. Efekty tych działań zostały docenione w konkursie Fasada Roku, w którym zmodernizowany gmach wygrał rywalizację w kategorii „Najlepsza termomodernizacja 2018 roku”.

Wewnątrz budynku nie było prowadzonych większych prac remontowych od momentu powstania obiektu, tj. od 1968 roku. Dzięki środkom własnym oraz wsparciu ministerialnemu, w niedalekiej przyszłości również wnętrza obiektu doczekają się gruntownej przebudowy. Infrastruktura zostanie unowocześniona i dostosowana do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej. Dzięki odpowiedniej aranżacji przestrzeni i wyposażeniu budynku zapewnione będą także optymalne warunki lokalowo-techniczne. Poprzez tego rodzaju działania zwiększy się poziom atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, a sam obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i standardów p.poż.

W ramach prac powstanie dodatkowa powierzchnia dająca możliwość pozyskiwania i udostępniania większej liczby woluminów. Przewidziano także nową aranżację wydzielonych przestrzeni na spotkania autorskie czy do pracy indywidualnej lub grupowej (tzw. strefy coworkingowe). Uatrakcyjnienie form dostępności do zbiorów bibliotecznych, takich jak czytelnia z wolnym dostępem czy też infrastruktura uniezależniająca możliwość oddania
i pozyskania książek od godzin pracy biblioteki (instalacja książkomatu umożliwiającego czytelnikom wypożyczenie i zwrot książek o każdej porze) przyczyni się to do wzrostu zainteresowania czytelnictwem.

Oprócz tego poszerzony zostanie i udoskonalony proces cyfryzacji i digitalizacji zasobów bibliotecznych. W zmodernizowanej części budynku zlokalizowana zostanie część infrastruktury technicznej służącej zarówno Bibliotece, jak i całej uczelni, tj. dedykowana usługom bibliotecznym serwerownia, węzły sieci komputerowej oraz sieci LubMAN, a także inne usługi teletechniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Poszerzony zostanie również dostęp otwarty do zasobów bibliotecznych, które znajdują się w procesie digitalizacji lub zostaną poddane cyfryzacji. Tym samym zwiększeniu ulegnie liczba publikacji dostępnych w formie cyfrowej. W ramach planowanych prac wykonana zostanie całkowicie nowa infrastruktura teleinformatyczna, która w pełni wykorzysta uruchomiony w 2022 roku nowoczesny zintegrowany system biblioteczny oparty o rozwiązanie ALMA oraz repozytorium cyfrowe publikacji naukowych funkcjonujące na UMCS pod nazwą Baza Wiedzy.

Kosztorys planowanych prac szacowany jest na 39 mln zł. Planowany termin zakończenia modernizacji to rok 2025. Biblioteka Główna UMCS to największa tego typu jednostka w województwie lubelskim posiadająca księgozbiór liczący ponad 1,8 mln woluminów, z czego 280 tys. stanowią zbiory specjalne.

źródło: UMCS

 

Dyskusja (0 komentarzy)