Aktualności
Życie akademickie
09 Września
Fot. Paweł Jankowski
Opublikowano: 2021-09-09

Biblioteka Politechniki Białostockiej kończy 70 lat

Biblioteka Politechniki Białostockiej obchodzi jubileusz 70-lecia. Z tej okazji 9 i 10 września zaplanowano ogólnopolską debatę na temat przyszłości bibliotek akademickich. 

Podczas konferencji „Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra” bibliotekarze z całej Polski podzielą się swoimi doświadczeniami oraz prognozami na przyszłość. Wspólnie poszukają odpowiedzi na pytania o rozwój bibliotek naukowych i ich znaczenia w rozwoju polskiej nauki, ewaluacji uczelni, wkładu w kształcenie zdalne studentów czy wpływu na umiędzynarodowienie uczelni.

Wśród zaproszonych gości są m.in.:

  • dr Anna Wałek – dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, ekspertka w zakresie otwartego dostępu do zasobów naukowych (Open Access), bibliotek cyfrowych oraz organizacji i zarządzania biblioteką naukową, nowa Prezydent International Association of University Libraries;
  • prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • mgr Danuta Szewczyk-Kłos z Uniwersytetu Opolskiego, sekretarz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich – to organ zrzeszający dyrektorów bibliotek uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych oraz akademii wychowania fizycznego

Wykłady i prezentacje wygłoszą specjaliści z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Politechniki Białostockiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Sesjom konferencyjnym będą towarzyszyć prezentacje wydawnictw naukowych – partnerów przedsięwzięcia. Podczas otwarcia konferencji odbędzie się także premiera filmy jubileuszowego Biblioteki Politechniki Białostockiej – największego księgozbioru technicznego w tej części kraju.

Konferencja „Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra” odbędzie się w dniach 9–10 września na Auli Dużej Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 45 D, budynek Wydziału Elektrycznego). Szczegółowy program znajduje się na stronie: https://bpb.konferencja.pb.edu.pl/.

7 dekad Biblioteki Politechniki Białostockiej

Biblioteka Politechniki Białostockiej powstała w 1951 roku, krótko po utworzeniu Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, z której wywodzi się Politechnika Białostocka. Pierwszy zbiór (około 2 tysiące książek technicznych) przekazała bibliotece Naczelna Organizacja Techniczna, ta sama instytucja, która zdecydowała o założeniu uczelni technicznej w Białymstoku.

W 2021 roku Biblioteka Politechniki Białostockiej to największa biblioteka naukowo-techniczna w północno-wschodniej Polsce. Posiada zbiory liczące ponad 420 tys. woluminów. Są to głównie książki i czasopisma, z czego ponad 50 tys. jest w wolnym dostępie. To także duży zbiór norm i literatury firmowej. Oprócz księgozbioru tradycyjnego Biblioteka oferuje zdalny dostęp do 140 licencjonowanych baz pełnotekstowych, indywidualnych tytułów czasopism oraz krajowych i zagranicznych baz ogólnodostępnych. Bogate zasoby elektroniczne zapewniają dostęp do światowych źródeł wiedzy, wspomagają edukację studentów polskich i zagranicznych, rozwój naukowo-badawczy i umiędzynarodowienie uczelni. Do ważnych zadań Biblioteki należy dokumentowanie działalności naukowej, bibliometria, wspieranie procesu ewaluacji i parametryzacji PB.

Od 2019 roku biblioteka tworzy Bazę Wiedzy Politechniki Białostockiej, w której rejestrowany jest dorobek naukowy i artystyczny pracowników i doktorantów. Są to publikacje naukowe, dzieła plastyczne i architektoniczne, patenty a niebawem będą także dane badawcze. Baza Wiedzy jest także naszym instytucjonalnym repozytorium, w którym dostępnych jest aktualnie ok. 3 tys. pełnych tekstów.

Monika Rokicka, źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)