Aktualności
Życie akademickie
01 Czerwca
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Opublikowano: 2023-06-01

Biznes i nauka łączą siły przy budowie małego atomu

ORLEN Synthos Green Energy oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz uruchomią Europejskie Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. To kolejna inicjatywa, która pozwoli rozwijać w kraju energetykę jądrową w oparciu o własną, wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierów oraz naukowców.

W dobie transformacji energetycznej jednym z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki będzie rozwój energetyki zeroemisyjnej, w tym jądrowej. Podstawowym elementem całego procesu jest zadbanie o kształcenie kadr
technicznych w tym obszarze. Dlatego istnieje konieczność współpracy nauki i biznesu, dzięki której Polska
wykształci nie tylko inżynierów, ale też wiodących na świecie naukowców zajmujących się energetyką jądrową.

Kontynuujemy naszą współpracę, której celem jest bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Chcemy już dziś kształcić kadry dla polskiej energetyki jądrowej na najwyższym możliwym poziomie. Zamierzamy kształcić inżynierów jądrowych, którzy za chwilę będą potrzebni na rynku pracy nie tylko ze względu
na powstające elektrownie atomowe, ale również ze względu na rozwój biznesu w Polsce. Małe reaktory będą odgrywać wielką rolę w naszych przedsiębiorstwach – mówi Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Szef resortu zapowiedział też zwiększenie subwencji wszystkim tym uczelniom, które będą korzystać z Narodowego Centrum Badań Jądrowych jako laboratorium atomowego w procesie kształcenia studentów.

Głównym celem podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy ORLEN Synthos Green Energy a Siecią Badawczą Łukasiewicz jest podjęcie wspólnych działań na rzecz utworzenia Europejskiego Centrum Kształcenia
Kadr dla Energetyki Jądrowej. Współpraca obejmuje zarówno uruchomienie samego Centrum, jego dalszy rozwój, a także zagwarantowanie wsparcia ze strony instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Podpisy na dokumencie podpisy złożyli: dr Remigiusz Kopoczek – wiceprezes Zarządu Centrum Łukasiewicz oraz Dawid Jackiewicz – I wiceprezes Zarządu ORLEN Synthos Green Energy.

Utworzenie Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej otworzy perspektywę kompleksowego przygotowania fachowców w tej dziedzinie. Ośrodek będzie szkolić przyszłych inżynierów jądrowych, a także prowadzić działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie szeroko pojętego przemysłu energetycznego. ECKKEJ umożliwi przyszłym kadrom dla energetyki jądrowej zdobywanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W ośrodku znajdzie się pełnoskalowy symulator reaktora BWRX-300, a więc takiego, który będzie wykorzystywany w blokach jądrowych budowanych przez Grupę ORLEN w Polsce. Dla celów szkoleniowych zostanie odwzorowana także infrastruktura pomocnicza m.in. sterownia SMR-ów czy basen paliwowy. Dodatkowo Centrum zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt niezbędny do kształcenia przyszłych specjalistów jądrowych oraz przestrzeń szkoleniową z salami wykładowymi i częścią edukacyjną.

Polska musi stworzyć cały system energetyki jądrowej, a elektrownia czy elektrociepłownia to tylko jeden z jego elementów. Aby system działał poprawnie, potrzebne są kadry i wspierające je środowisko naukowe i edukacyjne. Nie zadziała, jeśli nie będzie otoczony środowiskiem edukacyjnym, naukowym i kompetentnymi kadrami. Polska będzie musiała zmierzyć się nie tylko z wyzwaniem zapewnienia infrastruktury towarzyszącej i finansowania, ale przede wszystkim wiedzy, niezbędnej do obsługi i funkcjonowania dużego i mniejszego atomu. To główne zadanie Europejskiego Centrum Rozwoju i
Kształcenia Kadr Energetyki Jądrowej. Jest to logiczna kontynuacja działań podejmowanych wspólnie z polskimi uczelniami technicznymi, zmierzających do budowy obszaru kształcenia w szeroko pojętej technologii energetyki jądrowej – twierdzi Dawid Jackiewicz, wiceprezes OSGE.

Grupa ORLEN do 2030 roku będzie posiadała 1–2 reaktory w Polsce i bardzo duży potencjał do rozwoju kolejnych jednostek w następnych latach. Warto dodać, że do obsługi jednego SMR-u będzie potrzebnych ponad stu inżynierów i pracowników średniego szczebla, co w perspektywie kilku najbliższych lat pokazuje skalę zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów dla nowej gałęzi gospodarki. Ośrodek ma zostać uruchomiony w 2027 r.

Program kształcenia na kierunku energetyka jądrowa 

31 stycznia br. w siedzibie MEiN podpisano list intencyjny dotyczący kształcenia kadr dla energetyki jądrowej. Głównym celem porozumienia jest opracowanie programu kształcenia na kierunku energetyka jądrowa (EJ) oraz organizacja i uruchomienie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku od roku akademickiego 2023/2024.

Do grona sygnatariuszy listu (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska) dołączyły właśnie kolejne uczelnie: Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Warszawski oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz, które wspólnie będą pracować na rzecz doskonalenia przyszłych kadr sektora energetycznego. Każda z wymienionych uczelni już kształci lub za chwilę rozpocznie nabór na kierunki studiów związane z energetyką jądrową.

Jesteśmy gotowi mocno zaangażować się w program rozwoju w Polsce małych reaktorów jądrowych. Stawiamy do dyspozycji 4500 naszych naukowców i inżynierów oraz nowoczesną infrastrukturę badawczą. Będziemy służyć polskim firmom wsparciem w projektowaniu nowych rozwiązań, ich testowaniu i wdrażaniu. Tworzymy warunki dla jak największego udziału polskiego komponentu w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i krajach regionu. Równocześnie mamy świadomość, że obok postawienia samych modułowych reaktorów oraz ich integracji z krajowym systemem elektroenergetycznym i ciepłowniczym, absolutnie kluczowym zadaniem jest wyszkolenie kadr. Stąd nasza współpraca zarówno z Orlen Synthos Green Energy, jak i najlepszymi polskimi uczelniami technicznymi – mówi Remigiusz Kopoczek, wiceprezes ds. badawczych Centrum Łukasiewicz.

Transformacja polskiej branży energetycznej inspiruje do otwierania nowych kierunków na uczelniach technicznych. Stąd też m.in. zamówienie przez ministerstwo nowego kierunku „inżynier jądrowy” na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechnice Wrocławskiej.

źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)