Aktualności
Życie akademickie
09 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-09

Blisko 400 studentów z Białorusi otrzymało wsparcie z NAWA

Prawie 400 osób otrzymało stypendium w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią – studenci”, organizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Na ten cel przeznaczono w tym roku ponad 5 mln zł.

Spośród 395 osób, które otrzymają wsparcie, 271 to obywatele Białorusi rozpoczynający studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie, zaś 124 to ci, którzy kontynuują kształcenie na studiach w Polsce, będąc stypendystami w ramach zeszłorocznej inicjatywy NAWA „Solidarni ze studentami”. Była to część działań w ramach akcji „Solidarni z Białorusią”, którą przygotowała NAWA na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki).

Podobnie jak w zeszłym roku, działanie „Solidarni z Białorusią – studenci” cieszyło się ogromną popularnością, o czym najlepiej świadczy liczba wniosków – wpłynęło ich aż 1821.

W ubiegłym roku naszą pomoc rozpoczęliśmy od kursów online języka polskiego dla młodzieży z Białorusi, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zakończyliśmy ją z kolei na stypendiach dla studentów, naukowców i nauczycieli. Teraz, obserwując nieustanną potrzebę wsparcia studentów z Białorusi, postanowiliśmy kontynuować inicjatywę w postaci działania, w ramach którego stypendium będzie mogła otrzymać grupa najlepszych studentów spośród stypendystów ubiegłorocznej edycji oraz ci studenci, którzy dopiero w tym roku rozpoczęli studia, i wcześniej z takiej możliwości nie korzystali – tłumaczy dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Tegoroczni stypendyści kształcą się na 62 uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez MEiN. Najwięcej osób podjęło naukę w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Łódzkim i Szkole Głównej Handlowej. Najchętniej wybierane przez białoruskich stypendystów kierunki to: zarządzanie, informatyka, filologie, biotechnologia i dziennikarstwo.

Wysokość stypendiów uzależniona jest od cyklu studiów i wynosi 1250 zł (studenci studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich) lub 1500 zł (studenci studiów II stopnia).

Osoby z Białorusi stanowią drugą co do wielkości – po Ukraińcach – grupę studentów zagranicznych podejmujących kształcenie na polskich uczelniach. W roku akademickim 2014/2015 było ich około 4,2 tys., a w roku 2020/2021 już ponad dwukrotnie więcej – 9,7 tys. Jest to przyrost w porównaniu do poprzedniego roku akademickiego o 1,3 tys. Zainteresowanie to widoczne jest każdego roku podczas rekrutacji na studia.

źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)