Aktualności
Życie akademickie
01 Lutego
Opublikowano: 2017-02-01

Budujemy domy

Wyniki czwartej edycji ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Architektów, będącego projektem magazynu „Builder”, a realizowanego przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich, Fundacji im. Stefana Kuryłowicza, a także mecenasów programu Promujemy Polską Architekturę, ogłoszone zostały 25 stycznia br. podczas uroczystej Gali Builder Awards.

Kapituła konkursu składająca się z 28 członków, wybitnych polskich architektów oraz przedstawicieli wiodących firm w branży budowlanej, na czele której stanęła prof. Ewa Kuryłowicz z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, oceniała 129 prac rywalizujących w trzech kategoriach: Dom własny architekta, Wypełnij lukę funkcją kultury i Współczesne miejsce pracy. Największym powodzeniem cieszył się w obecnej edycji pierwszy temat, co zaowocowało wpłynięciem 63 prac, na drugi wpłynęło 48 prac, na ostatni zaś 18. Najliczniej reprezentowaną, jeśli chodzi o ilość prac uczelnią, była Politechnika Poznańska, kolejne miejsce w tym zestawieniu przypadło studentom Politechniki Warszawskiej, na trzecim uplasowała się Politechnika Krakowska. Dokonując wyboru laureatów, jury oceniało pomysłowość autorów, otwartość, jakość prezentowanej przez nich architektury, jak również dbałość o detale oraz poprawność zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

W kategorii Dom własny architekta I miejsce zajęły projekty: Panteon Architekta autorstwa Joanny Wirkus z Politechniki Gdańskiej i Łukasza Wacławka z Politechniki Wrocławskiej oraz Gravity House, którego autorem jest Dagmara Piszcz z Politechniki Warszawskiej. II miejsce przypadło Michałowi Wojciechowskiego i Elżbiecie Szymańskiej z Politechniki Warszawskiej za projekt Szuflada Potrzeb. Na trzecim zaś uplasowały się Joanna Stanek i Agata Wyciślok z Politechniki Śląskiej, autorki projektu Konwergencja. Dwa wyróżnienia trafiły natomiast do Kingi Grzybowskiej i Michała Hondo z Politechniki Poznańskiej za Przystań Architekta oraz do Natalii Ploch i Aleksandry Sobani z Politechniki Śląskiej, autorek projektu Dom Szczelinowy.

Kategoria Wypełnij Lukę Funkcją Kultury przyniosła I miejsce Joannie Baranowskiej, Marcelinie Sztukowskiej i Aleksandrze Kozołub z Politechniki Wrocławskiej za projekt Młyn Sztuk. II miejsce przypadło Izabeli Bianiszewskiej z Politechniki Świętokrzyskiej, autorce projektu Teatr alternatywny w budynku dawnej synagogi, a III miejsce zajął Łukasz Ptak absolwent Politechniki Świętokrzyskiej za projekt Świetlica wiejska. Wyróżnienie otrzymali Wojciech Motyka i Mikołaj Twardowski z Politechniki Wrocławskiej za projekt Polonia, a wyróżnienie dodatkowe trafiło do Katarzyny Krawczyk oraz Joanny Woźniak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, autorek projektu The Net.

W ostatniej kategorii Współczesne miejsce pracy przyznano wyłącznie dwa wyróżnienia, które otrzymali Marta Żebrowska z Politechniki Krakowskiej za projekt Green Works oraz Anna Mardyła i Mateusz Dąbek z Politechniki Śląskiej, autorzy projektu KontenAir.

Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe, za I miejsce przyznawano 7 tysięcy złotych, kolejne to odpowiednio 5 i 3 tys. zł, a wyróżnieni otrzymali 1 tys. zł.

W ramach konkursu ufundowane zostały również przez firmę WSC Witold Szymanik i S-ka nagrody specjalne za najlepsze prace, których zasadnicza część wykonana została w programie Archicad. Pierwsze miejsce przypadło Marcie Sowińskiej i Łukaszowi Gąsce z Politechniki Poznańskiej za pracę LCM-Lubońskie Centrum Młodzieżowe, którzy otrzymali honorarium w wysokości 3 tys. zł, a trzecie, z nagrodą finansową w wysokości 1 tys. Zł, zajęli Ewa Gaczorek, Agnieszka Kępa i Artur Gibas z Politechniki Krakowskiej za projekt Heliotropy.

Konkurs dla Młodych Architektów, będący częścią ogólnopolskiego programu Promujemy Polską Architekturę, odbywał się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz we współpracy z niemal wszystkimi uczelniami wyższymi kształcącymi przyszłych architektów w Polsce.

az

(źródło: pwr.edu.pl, buildercorp.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)