Aktualności
Życie akademickie
11 Lipca
Opublikowano: 2017-07-11

Bukowa aleja noblistki

Aleję im. Marii Skłodowskiej-Curie otwarto w czerwcu w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Tworzące ją buki odmiany czerwonolistnej posadzano 19 lat temu z okazji 100. rocznicy odkrycia dwóch pierwiastków promieniotwórczych – radu i polonu. Wówczas odbywały się w Polsce, pod patronatem ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, uroczyste obchody tego wydarzenia.

– Pomysł, aby goście, którzy przyjadą na uroczystości, posadzili pamiątkową aleję, by w ten sposób uczcić 100-lecie odkrycia polonu i radu przez małżonków Curie, wyraził w liście do ówczesnego prezesa PAN, prof. Leszka Kuźnickiego, 9-letni uczeń szkoły podstawowej Marcin Pawłowski – wspominał prof. Jerzy Puchalski z Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. – Prezes Kuźnicki zwrócił się z tą propozycją do mnie, a ja z wielkim entuzjazmem na to przystałem. Wyznaczyliśmy miejsce i wybraliśmy buki odmiany czerwonolistnej. Później często myślałem, jak by można było tę aleję oficjalnie otworzyć, uczcić. I tym roku, kiedy drzewa prezentują się już naprawdę okazale, nadarzyła się ta okazja.

Jest nią przypadająca w tym roku 150. rocznica urodzin uczonej. Uroczystego otwarcia alei dokonali: prof. Jerzy Duszyński prezes PAN, wiceprezesi – prof. Stefan Malepszy, prof. Edward Nęcka i prof. Paweł Rowiński, a także prof. Jerzy Puchalski, prof. Jerzy Błażejowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Teresa Jurczyńska-Owczarek, przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów.

Zgromadzeni goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy Maria Skłodowska-Curie i kwiaty, przygotowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na „Pikniku naukowym z Marią” mogli m.in. posłuchać rozmowy Marii Skłodowskiej-Curie z Albertem Einsteinem, porównać ślady roślin sprzed milionów lat ze współczesnymi, sprawdzić, które popularne napoje są zdrowe dla organizmu człowieka, a także zagrać w grę inspirowaną książką Haremy. Skryty świat kobiet Orientu na starych pocztówkach poznany i opisany przez polskich podróżników, pielgrzymów, wagabundów i ekspatriantów.

Swoje stoiska prezentowały: Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Archiwum PAN w Warszawie, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Koło Naukowe Druku 3D.

Jk

(źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)