Aktualności
Życie akademickie
17 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-17

„Catch the Skills” dla studentów farmacji

„Catch the Skills 2023” – to wydarzenie skierowane do studentów farmacji z całej Polski. Odbędzie się w dniach 20–21 maja w Poznaniu. Uczestniczki i uczestnicy wezmą udział w wykładach, szkoleniach oraz treningach umiejętności miękkich.

W marcu 2014 roku Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła wizję roli i funkcji farmaceuty we współczesnym świecie. Ma on być nie tylko wykwalifikowanym specjalistą w niesieniu opieki, podejmowaniu decyzji i komunikacji, ale także posiadać kompetencje w zakresie przywództwa, nauczania przyszłych pokoleń i zarządzania, a to wszystko dzięki samodokształcaniu.

„Catch the Skills 2023” ma na celu rozwój umiejętności miękkich i poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu opieki farmaceutycznej oraz farmacji klinicznej.

Jesteśmy świadomi, że komunikacja z pacjentem jest jednym z najważniejszych filarów pracy farmaceutów, dlatego już podczas toku studiów chcemy dać możliwość na rozwój tych kluczowych umiejętności – przekonują organizatorzy.

Dwudniowy harmonogram wydarzenia obejmuje wykłady, szkolenia i sesje warsztatowe. Część praktyczną poprowadzą członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji oraz trenerzy zewnętrzni zajmujący się zawodowo rozwojem softskills. Całość odbywać się będzie w Collegium Pharmaceuticum Centrum Biologii Medycznej i Centrum Symulacji Medycznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rejestracja na „Catch the Skills 2023” w Poznaniu rusza 19 kwietnia. Więcej szczegółów na Facebooku.

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji – niezależne stowarzyszenie zrzeszające około 1400 studentów i absolwentów kierunku farmacja z 12 wydziałów farmaceutycznych z całej Polski. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji i Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji, łączących około 350 tys. przyszłych farmaceutów z ponad 70 krajów. Organizacja reprezentuje interesy polskich studentów farmacji i młodych farmaceutów, pomaga im w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie nauk farmaceutycznych. Jej celem jest także wsparcie w aktywnym wchodzeniu studentów na farmaceutyczny rynek pracy i promocja aktywizacji zawodowej i społecznej farmaceutów. Ponadto zajmuje się promocją profilaktyki zdrowotnej wśród społeczeństwa.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)