Aktualności
Życie akademickie
21 Kwietnia
Fot. Maciej Mutwil
Opublikowano: 2023-04-21

Centrum Aktywności Studenckiej w katowickim kampusie Politechniki Śląskiej

Hala wyposażona w najnowocześniejsze technologie, dostęp do unikatowej aparatury i możliwość realizacji własnych projektów inżynierskich – Politechnika Śląska uruchomiła w katowickim kampusie Centrum Aktywności Studenckiej.

Centrum Aktywności Studenckiej to nowoczesna przestrzeń warsztatowo-technologiczno-laboratoryjna dla studentów Politechniki Śląskiej, którzy realizują swoje projekty w ramach studenckich kół naukowych i tzw. projektów PBL. To, obok działającej już od 2021 roku Przestrzeni Innowacji i Kreatywności, kolejna w katowickim kampusie uczelni sterfa, w której młodzi naukowcy mogą się spełniać twórczo, pracować nad autorskimi pomysłami inżynierskimi, realizowanymi także poza zajęciami.

W CAS znajdują się m.in. nowoczesna wypalarka plazmowa sterowana numerycznie, tokarka i elektrodrążarka CNC, system do skanowania i drukowania 3D, zestaw pieców do obróbki cieplej, topienia i odlewania nawet do temperatury 2200 stopni Celsjusza. Dodatkowo do dyspozycji studentów znajduje się pełny zestaw elektronarzędzi, pras, komora do malowania i piaskowania – wylicza prof. Janusz Adamiec, koordynator projektu CAS.

Utworzenie Centrum Aktywności Studenckiej wpisuje się w Strategię Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2026 oraz Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Obecnie musimy rozwijać te umiejętności naszych studentów, które są postrzegane jako kompetencje przyszłości, czyli kreatywność, działanie w złożonych środowiskach, także międzykulturowych. Te cechy powinien mieć przyszły absolwent wyższej szkoły technicznej – przekonuje prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. – Centra aktywności studenckiej powstają we wszystkich kampusach Politechniki Śląskiej. W tej chwili jesteśmy w trakcie tworzenia dużego centrum w Gliwicach, a następnie będziemy uruchamiać centrum w Zabrzu, tak, aby wszyscy studenci naszej uczelni mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań, realizacji projektów i spełniania marzeń – dodaje.

Centrum Aktywności Studenckiej to także miejsce do współpracy i prezentacji osiągnięć podczas pokazów, konferencji i szkoleń. W ramach realizowanych projektów PBL studenci w grupach międzynarodowych, międzywydziałowych oraz współpracując z uczniami liceów i techników zdobywają wiedzę, kompetencje i umiejętności, zdolność do podejmowania decyzji, uczą się realizacji celów poprzez pracę w zespole i nawiązują kontakty międzynarodowe, międzyuczelniane, międzywydziałowe a także zdobywają doświadczanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Taka przestrzeń zapewnia wysokiej jakości kształcenie na studiach oraz w szkole doktorskiej, oparte na badaniach naukowych i innowacjach, przy współpracy z najlepszymi jednostkami naukowymi, edukacyjnymi oraz partnerami przemysłowymi oraz poprzez wprowadzanie i upowszechnianie nowoczesnych metod i form kształcenia, w szczególności kształcenia zorientowanego projektowo i problemowo (PBL) – podsumowuje prof. Wojciech Szkliniarz, prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Śląskiej.

Koszt wyposażenia pracowni Centrum Aktywności Studenckiej wyniósł 500 tys. zł.

Jadwiga Witek, źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)