Aktualności
Życie akademickie
01 Grudnia
Źródło: AFP/Twitter
Opublikowano: 2022-12-01

Centrum Badań Zbrodni Międzynarodowych powstało na UW

Centrum Badań Zbrodni Międzynarodowych powstało na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Nowa jednostka zajmie się badaniami naukowymi z zakresu zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni ludobójstwa i zbrodni agresji. Udział w pracach zadeklarował m.in. Yevgen Zakharov, jeden z najbardziej znanych obrońców praw człowieka w Ukrainie.

Inicjatywa powołania Centrum zrodziła się w gronie pracowników Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym pomysłodawcą był prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, który też stanie na czele Rady Programowej jednostki. Centrum ma skupiać wokół siebie ekspertów nie tylko z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także naukowców z innych ośrodków i przedstawicieli organizacji pozarządowych czy organów wymiaru sprawiedliwości. Udział w pracach zadeklarował m.in. Yevgen Zakharov, jeden z najbardziej znanych obrońców praw człowieka w Ukrainie. Jego Kharkiv Human Rights Protection Group od początku wojny bardzo dokładnie dokumentuje zbrodnie międzynarodowe popełnione przez zbrodniarzy rosyjskich w Ukrainie. Właśnie one będą zasadniczym przedmiotem badań nowo utworzonego Centrum.

Chcemy zająć aktywną pozycję w toczącej się dyskusji naukowej, zwłaszcza na łamach czasopism anglojęzycznych, dotyczącej rosyjskich zbrodni prawa międzynarodowego popełnionych w Ukrainie, w szczególności co do określenia definicji pojęcia „ludobójstwo”. Uważamy, że w świetle prawa międzynarodowego pojęcie to należy rozumieć znacznie szerzej, jako zbrodnię obejmującą również działania skierowane na zniszczenie kultury narodu, zaprzeczanie istnienia jego odrębności, istnienia języka, prześladowanie osób świadomych swojej tożsamości narodowej – wyjaśnia dr Andriy Kosyło, kierujący działalnością Centrum.

Badacze podejmą również tematykę odpowiedzialności za agresję na Ukrainę, i to nie tylko w odniesieniu do przedstawicieli rosyjskich władz, ale też samego państwa.

Obecnie obowiązujące regulacje prawa międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności za zbrodnię agresji i postawienia zbrodniarzy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze wcale nie są jednoznaczne. W tej kwestii istnieje potrzeba naukowego opracowania możliwych rozwiązań – podkreśla Kosyło.

Dodaje, że temu właśnie poświęcony będzie pierwszy projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Iwana Franki we Lwowie. Odpowiedni wniosek w drugim konkursie „Polish-Ukrainian Cooperation” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej został już złożony.

Oprócz wymienionych problemów, mających charakter stricte prawno-kryminologiczny, Centrum zamierza także realizować m.in. badania kosztów społecznych wojny oraz pomocy ofiarom zbrodni wojennych. Planuje się zaangażowanie socjologów, psychologów i pedagogów, którzy obok prawników i kryminologów, tworzą kadrę Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Poza badaniami duży nacisk ma być położony na wprowadzenie do oferty dydaktycznej zajęć związanych z tematyką zbrodni międzynarodowych. Już od kolejnego semestru przewidziano uruchomienie ogólnouniwersyteckiego przedmiotu: międzynarodowe prawo karne. W miarę rozwoju działalności oferta ma być poszerzana. W tej chwili Centrum tworzy pierwsze zespoły eksperckie.

Kierujący jednostką dr Andriy Kosyło jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wołyńskiego w Łucku (2001). Jako stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w latach 2003–2004 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Program Kirklanda). W okresie 2005–2012 wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od 2008 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem  kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu wymiaru sprawiedliwości, pomocy prawnej oraz przestępczości zorganizowanej w Polsce i krajach byłego ZSRR. W 2014 r. był ekspertem UE ds. reformy karnego wymiaru sprawiedliwości w Uzbekistanie. Prowadzi kancelarię specjalizującą się w obsłudze międzynarodowego obrotu prawnego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)