Aktualności
Życie akademickie
29 Stycznia
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2019-01-29

Centrum Studiów nad Bangladeszem na UJ

Umowę powołującą Centrum Studiów nad Bangladeszem „Bangabandhu” podpisano na Uniwersytecie Jagiellońskim. Będzie to pierwsza tego typu jednostka w Europie.

Porozumienie w Sali Senackiej Collegium Novum sygnowali rektor UJ prof. Wojciech Nowak, oraz ambasador Republiki Ludowej Bangladeszu w Polsce Muhammad Mahfuzur Rahman. W spotkaniu wzięli również udział pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek oraz dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

Strony zadeklarowały chęć inicjowania i wspierania działań mających na celu pogłębianie i popularyzację wiedzy na temat Bangladeszu, jego historii, społeczeństwa, języków i kultury w Polsce i Europie. Realizacją tych zadań zajmie się Centrum Studiów nad Bangladeszem „Bangabandhu”, które powstanie w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach zawartej umowy, Instytut zobowiązał się do poszerzenia swojej oferty dydaktycznej o kursy dotyczące Bangladeszu, poszerzenia swoich zasobów bibliotecznych o kolejne pozycje dotyczące studiów nad tym krajem oraz rozwijania wymiany akademickiej w tym zakresie. Instytut będzie również działał na rzecz promocji kultury bangladeskiej w Polsce oraz popularyzacji wiedzy na temat historii, społeczeństwa i języków Bangladeszu, m.in. poprzez cykl wykładów tematycznych dotyczących tego kraju oraz wydarzenia kulturalne o charakterze popularnonaukowym.

Kamil Jodłowiec

Dyskusja (0 komentarzy)