Aktualności
Życie akademickie
18 Czerwca
Źródło: UMCS
Opublikowano: 2021-06-18

Chatka Żaka powołała Lubelską Przestrzeń Kultury Studenckiej

Lubelską Przestrzeń Kultury Studenckiej powołano w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. W przedsięwzięcie włączyła się m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.  

Lubelska Przestrzeń Kultury Studenckiej, czyli Lubelski PKS, to projekt, w którym będzie mógł wziąć udział każdy student lubelskich uczelni.  Ma być to miejsce do wspólnego działania we wszystkich możliwych formach kulturalnej aktywności. Integracja, wymiana doświadczeń, rozwój kompetencji społecznych, edukacja pozaformalna, animacja, obecność w kulturze studenckiej, rozwijanie talentów, sieciowanie, rozwój osobisty to tylko niektóre spośród procesów, jakie pomysłodawcy chcą rozwijać wśród żaków.

Lubelscy studenci już niejednokrotnie udowodnili nam, jak ważne jest dla nich uczestnictwo w kulturze, zarówno z perspektywy widza, jak i twórcy. Chcemy, by w ramach projektu Lubelski PKS każdy ze studentów mógł zaproponować swoją autorską formę działalności w Chatce Żaka i realizować projekty pod okiem doświadczonych artystów i animatorów kultury. Wierzymy, że dzięki ich kreatywności kultura studencka rozkwitnie na nowo – nie ma wątpliwości Izabela Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

W ramach projektu Lubelski PKS planowany jest coroczny otwarty nabór projektów studenckich na zasadzie konkursu. Najlepszym z nich zostanie przyznany budżet, przydzielony opiekun, a wszystko zostanie zrealizowane w ACKiM UMCS Chatka Żaka. Poza tym zaplanowano regularne spotkania z ciekawymi ludźmi, przestrzeń do integracji przy planszówkach czy warsztaty z kołami naukowymi.

Akt kooperacji oficjalnie powołujący Lubelski PKS został podpisany 17 czerwca w ACKiM UMCS Chatka Żaka przez reprezentantów lubelskich uczelni i Miasta Lublin.

Bardzo się cieszę z rozpoczętej współpracy z lubelskimi uczelniami i Miastem Lublin w ramach Lubelskiej Przestrzeni Kultury Studenckiej. Wszystkie jednostki mają swój ogromny wkład w rozwój kultury w Lublinie szczególnie wśród młodych ludzi, dlatego jestem głęboko przekonany, że nasza współpraca jedynie spotęguje działania i każdy student szukający przestrzeni dla swojej twórczości znajdzie zarówno miejsce, jak i odpowiednie wsparcie – podkreśla prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

W przedsięwzięcie włączyła się Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W podpisaniu aktu kooperacji udział wziął jej przewodniczący prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

źródło: UMCS

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)