Aktualności
Życie akademickie
10 Marca
Opublikowano: 2021-03-10

Chatka Żaka zmienia nazwę!

Z początkiem marca ACK UMCS Chatka Żaka w Lublinie zostało Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Nowa nazwa ma ukazać kompleksowość działań, jakie studenci mogą podjąć w jednostce.

Zmiana szyldu to kolejny etap wprowadzania w życie nowej strategii rozwoju instytucji. Kilka tygodni wcześniej zaprezentowano nowe linie programowe – Ruch, Dźwięk, Kadr, Słowo, Lifestyle, Visual Art, które poprowadzą zaproszeni do współpracy kuratorzy związani z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, będący specjalistami w danej dziedzinie kultury.

Jednym z istotnych elementów zmian wizerunku Chatki Żaka w nowej odsłonie jest zmiana jej nazwy. Być może kosmetyczna, ale pokazująca, jak staramy się zachować autonomię kultury studenckiej, a z drugiej strony mediów akademickich – tłumaczy prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

TV UMCS  to nowoczesne medium uniwersyteckie o charakterze informacyjnym, opiniotwórczym oraz edukacyjnym. Porusza sprawy ważne nie tylko dla społeczności akademickiej, ale także Lublina i regionu. Ekipa przygotowuje newsy, reportaże, wywiady, programy autorskie, poradniki oraz spoty promocyjne.

Z kolei obchodzące w ubiegłym roku jubileusz 25-lecia Akademickie Radio Centrum to jedna z najlepszych studenckich rozgłośni w Polsce i jedyna w Lublinie. Zapowiada najważniejsze wydarzenia kulturalne w mieście i w kraju, żyje rytmem uczelni i pomaga odnaleźć się studentom w Lublinie. Na antenie Radia Centrum można usłyszeć różne gatunki muzyczne – od rocka, poprzez house, elektronikę, jazz, aż po reggae. Redaktorem naczelnym RC jest Marek Skowronek, w latach 90. ub. wieku związany z „Forum Akademickim”.

Radio Centrum i TV UMCS od początku swojego istnienia są integralną częścią Chatki Żaka, choć nie zawsze było to powszechnie wiadome. Młodzi zdobywają tu doświadczenie na wielu obszarach, a poprzez nasze media akademickie poznają tajniki dziennikarstwa i realizacji – podkreśla Izabela Pastuszko, dyrektor ACKiM Chatka Żaka.

Chatka Żaka niezmiennie od 55 lat rozwija i popularyzuje kulturę wśród lubelskich studentów. Bogata tradycja miejsca, dostępność wykwalifikowanej kadry oraz profesjonalnej infrastruktury stwarza studentom doskonałe warunki do uczestnictwa w kulturze akademickiej – zarówno poprzez jej aktywny odbiór, jak również wpływ na jej realny kształt. ACKiM Chatka Żaka jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, koncertów, spotkań z artystami, przeglądów filmowych i teatralnych, ale przede wszystkim jest miejscem, w którym studenci mogą realizować swoje pasje poprzez czynny udział w licznych formacjach artystycznych i warsztatach, a także opracowywać autorskie projekty.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)