Aktualności
Życie akademickie
21 Grudnia
Fot. archiwum prywatne
Opublikowano: 2022-12-21

Chemiczka z Politechniki Łódzkiej wiceprezydentem ACE 

Prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, została  wiceprezydentem europejskiego Association of Chemistry and the Environment (ACE). Jest jedyną przedstawicielką Polski w 12-osobowym Zarządzie stowarzyszenia.

Association of Chemistry and the Environment zostało założone w październiku 2000 roku. Jest stowarzyszeniem non-profit utworzonym przez grupę europejskich naukowców. Skupia badaczy z różnych dziedzin, takich jak: biologia, geologia, chemia przemysłowa, medycyna, socjologia, gleboznawstwo, toksykologia, hydrologia. Misją ACE jest promowanie międzynarodowych kontaktów między naukowcami ze środowisk akademickich i instytutów badawczych a sektorem komercyjnym i przedstawicielami społecznymi w organach rządowych i regulacyjnych w celu rozwiązywania problemów środowiskowych i promowania edukacji w tej dziedzinie.

Naszym priorytetem jest stworzenie szerokiego forum do dyskusji na ważne tematy związane z najnowszymi osiągnięciami w badaniach dotyczących chemii środowiska. Ta interdyscyplinarna dziedzina związana z tzw. zieloną chemią jest niezwykle ważna z punktu widzenia troski o dobrostan środowiska naturalnego – przekonuje prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik z Politechniki Łódzkiej, która została właśnie wybrana do Zarządu ACE na stanowisko wiceprezydenta.

W ścisłym kierownictwie stowarzyszenia zasiądzie wraz z naukowcami z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Serbii, Portugalii, Niemiec, Słowenii, Francji, Rosji i… Paragwaju. Ich wyboru dokonano podczas 22 konferencji European Meeting on Environmental Chemistry zorganizowanej w Ljubljanie.

Obecna dziekan Wydziału Chemicznego PŁ specjalizuje się w chemii analitycznej, chemii środowiska, chemii sądowej, fizykochemii powierzchni, katalizie heterogenicznej i fotokatalizie. Jej badania koncentrują się wokół zastosowania współczesnych technik badawczych w rozwiązywaniu wybranych zagadnień z zakresu analizy śladowej
i uzyskaniu (jakościowych i ilościowych) informacji z różnych dziedzin, obejmujących kryminalistykę, stomatologię, ochronę środowiska, badania surowców i wyrobów włókienniczych, analizę dzieł sztuki. Ponadto zajmuje się katalizatorami i fotokatalizatorami w procesach utleniania odorowych związków azotu i siarki oraz technologią redukcji emisji rtęci z procesów spalania węgla. Jej dorobek publikacyjny obejmuje około150 pozycji, w tym ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych z bazy JCR, 28 rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych.

MK, źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)