Aktualności
Życie akademickie
16 Czerwca
Źródło: Fotolia
Opublikowano: 2023-06-16

Co i dlaczego musimy zmienić w systemie produkcji żywności?

Jakie powinny należy podjąć w procesie produkcji rolnej, aby zapewnić nam w średniej i dłuższej perspektywie bezpieczeństwo żywnościowe? – odpowiedź na to pytanie poznają uczestnicy najbliższego wykładu z cyklu „Przybij piątkę nauce”. W środę, 21 czerwca, gościem będzie prof. Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Hasłem przewodnim IV odsłony cyklu organizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest „Razem na rzecz lepszego jutra”. W tym roku wykłady poświęcone są klimatowi, jego zmianom, bioróżnorodności, produkcji żywności, ale też transformacji cyfrowej. Prelegenci przedstawiają najlepsze praktyki, które mają wymierny wpływ na jakość naszego życia i stan środowiska naturalnego.

Gościem ostatniego spotkania w tej edycji będzie prof. Zbigniew Karaczun, który zaprezentuje zmiany, jakie powinny zostać podjęte w procesie produkcji rolnej, aby zapewnić nam w średniej i dłuższej perspektywie bezpieczeństwo żywnościowe.

Jesteśmy świadkami kryzysu klimatycznego oraz ekologicznego, którego skutki odczuwamy już dziś. Rolnictwo jest sektorem, który w największym stopniu jest uzależniony od wskazanych powyżej czynników, ponieważ wszystkie one decydują o powodzeniu i jakości produkcji rolnej – wyjaśnia prof. Zbigniew Karaczun. – Sektor rolny ma duży wpływ na zmianę klimatu, ponieważ jest istotnym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Będzie się więc musiał także zmienić, aby uczestniczyć w redukcji emisji gazów cieplarnianych i uczestniczyć w osiąganiu celów polityki klimatycznej – dodaje.

Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi badania w zakresie polityki klimatycznej i ekologicznej, integracji ich celów do polityki rolnej i strategii rozwoju gospodarczego, a także dotyczące procesu europeizacji polskiej polityki ochrony środowiska oraz zarządzania ochroną środowiska. Jest współzałożycielem Climate Action Network Central and Eastern Europe (CAN CEE) i Koalicji Klimatycznej. Był m.in. doradcą ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Środowiska oraz kierownikiem merytorycznym w zespole przegotowującym Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy. Współpracuje m.in. z FAO, US AID, Bankiem Światowym i Komisją Europejską.

Jego wykład odbędzie się w środę, 21 czerwcao godz. 18:00 w formule online. Transmisja na kanale YouTube WSIiZ. Patronem medialnym cyklu jest „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)