Aktualności
Życie akademickie
31 Stycznia
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2020-01-31

Co się dzieje w sprawie „Pabla”?

Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołał Zespół roboczy ds. wyjaśnienia publicznie sformułowanych zarzutów dotyczących wywierania wpływu na funkcjonowanie uczelni. Mogą się do niego zgłaszać osoby posiadające informacje na temat działań Pawła „Pabla” Piwowara, do niedawna p.o. kierownika Sekcji Promocji i Informacji Wydziału Prawa i Administracji UW.

Kilka dni temu na naszym portalu opublikowaliśmy artykuł Pawła Lenartowicza, działacza Uniwersytetu Zaangażowanego i studenta ekonomii, a wcześniej Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim, pt. „Pablo – szara eminencja”. Opisał w nim działania Pawła „Pabla” Piwowara, doktoranta, pełniącego obowiązki kierownika Sekcji Promocji i Informacji Wydziału Prawa i Administracji UW. „Właśnie w jego gabinecie senatorom studenckim przekazywane są dyspozycje, w jaki sposób głosować podczas posiedzeń Senatu UW. Posiedzenia odbywają się za zamkniętymi drzwiami, jednak jeden z obecnych studentów jest »zobowiązany« do prowadzenia transmisji na żywo” – napisał Lenartowicz. W innym miejscu czytamy: „Paweł Piwowar ma opinię bardzo wpływowej osoby, nie tylko na WPiA, lecz także na wydziałach, które mają zbieżne z WPiA interesy w polityce senackiej. W czasie zbierania materiału do artykułu słyszę o sytuacji, w której miało dojść do groźby: »uważaj, bo twój egzamin może źle pójść«. Dowiedziałem się od kilku osób, że byłemu studentowi WPiA, zajmującemu ważną funkcję w Samorządzie Studenckim, uniemożliwiono podejście do obrony pracy magisterskiej, a tym samym ukończenie studiów”. Autor zarzucił bohaterowi nie tylko ustawianie głosowań, ale także zastraszanie i przemoc.

Po publikacji artykułu od razu zareagowały władze uniwersytetu. Rektor prof. Marcin Pałys zapowiedział, że „ta sprawa musi być bezwzględnie wyjaśniona. Studenci UW mają prawo do samorządności!”. Z kolei prorektor ds. naukowych prof. Maciej Duszczyk określił zarzuty jako „bardzo poważne” i przyznał, że „należy za wszelką cenę zadbać, aby najgorsze praktyki z polityki nie przenikały na #UW”. Na posiedzeniu Senatu UW, 23 stycznia, powołano zespół, który ma zająć się wyjaśnieniem zarzutów sformułowanych w tekście. W jego skład weszli przewodniczący stałych komisji senackich: prof. dr hab. Ewa Czerniawska, prof. dr hab. Paweł Kulesza, prof. dr hab. Roman Kuźniar, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, dr Mariola Zalewska, prof. dr hab. Tomasz Żylicz.

Jak informuje Anna Korzekwa-Józefowicz, rzecznik UW, jeszcze tego samego dnia rektor wysłał do dziekana WPiA pismo w tej sprawie. Zważywszy, że wątki sprawy wiążą się z wykonywaniem bądź zaniechaniem obowiązków pracowniczych, oczekuję, że w ramach sprawowanego nadzoru nad organizacją i porządkiem pracy na Wydziale Prawa i Administracji, dokona Pan stosownych ustaleń i zastosuje odpowiednie środki porządkowe i dyscyplinujące” – napisał prof. Marcin Pałys. W dalszej części dodał, że chce być informowany na bieżąco o poczynionych wyjaśnieniach, a w przypadku ustalenia ewidentnych naruszeń lub zaniedbań, o podjętych krokach dyscyplinujących (…)”.

Na publikację zareagował również sam Paweł Piwowar. Najpierw złożył rezygnację ze studiów doktoranckich (kopia decyzji o skreśleniu go ze studiów dotarła do sekretariatu rektora 28 stycznia), a następnie złożył wymówienie z pracy z dniem 31 stycznia (wpłynęło do Biura Spraw Pracowniczych). Jak zapewnia rzecznik UW, rezygnacja ta nie kończy sprawy. Zadaniem senackiego Zespołu jest bowiem prześledzenie mechanizmu opisanego w artykule i wypracowanie rekomendacji na przyszłość, by takie sytuacje nie mogły mieć miejsca.

– Zespół będzie chciał się spotkać m.in. z autorem artykułu, Pawłem Lenartowiczem, i senatorami studenckimi. Otwarty jest też na informacje od innych członków naszej społeczności. Wszystkie osoby, które mają więcej informacji w tej sprawie i chciałyby o tym opowiedzieć, mogą się zgłaszać do zespołu – informuje Anna Korzekwa-Józefowicz.

MK

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Zainteresowany 18.08.2020 16:48

    Zainteresowani proszá o update :)?

    • ~Zainteresowany bis 28.12.2021 14:52

      Podbijam powyższą prośbę - prosimy o update, czy to prawda, że Piwowarowi czapka z głowy nie spadła?