Aktualności
Życie akademickie
13 Września
Opublikowano: 2018-09-13

Co studiować, żeby znaleźć pracę w zawodzie?

Pomimo tego, że liczba studentów w Polsce stale się zmniejsza, wciąż nauka na uczelniach wyższych cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Według danych z 2017 roku liczba żaków wynosiła 1,3 mln. Oznacza to zdecydowany, chociaż spodziewany, spadek w ciągu dosłownie kilku lat. Największym problemem wielu kierunków studiów jest to, że absolwenci nie mogą po nich znaleźć pracy związanej z wykształceniem. Co zatem studiować, aby na pewno znaleźć zatrudnienie?

Popularność studiów w Polsce

Rekordowy wynik pod względem liczby studentów uzyskano w Polsce w semestrze 2005/2006. Wówczas na polskich uczelniach wyższych uczyło się 1,953 mln osób. Przez lata w głowach młodych Polaków ukształtowano przekonanie, że studia są niezbędne do zdobycia pracy i rozpoczęcia normalnego życia. Po 11 latach, w semestrze 2015/2016, studentów było już zaledwie 1,3 mln, co oznacza, że liczba studiujących zmniejszyła się o ponad 600 tysięcy. Spadek liczby żaków był jednak spodziewany i miał wynikać z niżu demograficznego. Trudno jednak powiedzieć, czy eksperci spodziewali się tak intensywnego spadku.

Kierunki, które cieszą się największym zainteresowaniem

Według danych przekazanych portalowi Onet.pl przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lista 10 najbardziej popularnych kierunków studiów w roku akademickim 2015/2016 wyglądała następująco:

  1. zarządzanie – 87574 studentów,
  2. pedagogika – 70719,
  3. informatyka – 65990,
  4. finanse i rachunkowość – 51186,
  5. prawo – 48110,
  6. filologia – 42230,
  7. administracja – 41260,
  8. ekonomia – 38130,
  9. budownictwo – 35732,
  10. logistyka – 33435.

Czy powyższe kierunki dają gwarancję pracy? Tak naprawdę żaden kierunek jej nie zapewnia, jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wymienia wśród zawodów o największej liczbie bezrobotnych absolwentów takie, jak: specjalista administracji publicznej, ekonomista, pedagog, specjalista ds. zarządzania i organizacji. Na pewno zaskakująca na powyższej liście jest obecność kierunków wymagających, takich jak informatyka, prawo czy budownictwo. W jaki sposób student ma przewidzieć, czy po jego kierunku łatwo będzie za 5 lat o pracę? Na pewno istotną wskazówką powinna być liczba miejsc na poszczególne kierunki. Jeśli w mieście liczącym 150 tysięcy mieszkańców każdego roku pojawia się 1000 absolwentów danego kierunku, to nie ma możliwości, żeby praca się znalazła nawet dla połowy z nich.

Co warto studiować, żeby mieć pracę?

Studenci powinni brać pod uwagę swoje zainteresowania, ale również analizy rynku pracy. W styczniu 2017 roku, podczas Światowego Forum Ekonomicznego, eksperci ocenili, że spodziewają się dużych zmian na rynku pracy do 2020 roku. Twierdzą oni, że pomiędzy 2015 a 2020 rokiem zniknie w Polsce 4,75 mln etatów. Chodzi o zawody związane z administracją czy obsługą biurową. Kolejne 1,6 mln straci pracę w produkcji. Wzrosnąć ma zapotrzebowanie na specjalistów z branży finansowej – ponoć ma brakować 492 tys. dodatkowych fachowców. Ma się pojawić 416 tys. stanowisk dla absolwentów zarządzania, co jest jednak sprzeczne z tym, co sugeruje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie do zawodów, po których jest problem z pracą.

Absolwenci jakich kierunków są poszukiwani?

To, w jakich zawodach łatwo znaleźć pracę, a w jakich jest o to najtrudniej, pokazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przygotowywanym corocznie „Barometrze zawodów”. Najbardziej poszukiwane specjalizacje to kierowcy, spawacze, księgowi i fryzjerzy. W tych zawodach teoretycznie nie powinny się pojawić problemy ze znalezieniem pracy. W dalszym ciągu widoczne jest duże zapotrzebowanie na specjalistów IT. Warto sprawdzać aktualną listę zawodów deficytowych.

Studia dalej mają sens

Chociaż pojawiają się głosy sugerujące, żeby młodzi decydowali się na szkoły zawodowe i rezygnowali ze studiów, to trudno oczekiwać, że tak będzie. Warunki dla studentów w Polsce są bardzo dobre. Młodzi mogą otrzymać stypendium naukowe i socjalne. Do tego wszystkiego atrakcyjne oferty dokładają prywatne firmy, które przygotowują specjalne warunki dla żaków. Przykład? Internet dla studentów UPC, czyli oferta, w której można podpisać umowę obowiązującą jedynie do końca roku akademickiego – do 30.06.2019, czyli przez 9 miesięcy. Przy czym żak może korzystać niewielkim kosztem z szybkiego internetu światłowodowego. Oczywiście takie przykłady można mnożyć.

Dyskusja (0 komentarzy)