Aktualności
Życie akademickie
13 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-13

Co w grudniowym numerze FA?

Już niedługo dostępny będzie grudniowy numer „Forum Akademickiego”. Na jego łamach m.in. kontynuujemy dyskusję środowiskową nad projektem ustawy Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym, zwanym Konstytucją dla nauki.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że skuteczność nawet najlepszego prawa może zostać zniszczona przez bierny opór. Dwa lata wspólnej ze środowiskiem pracy nad ustawą spowodowały, że w tym projekcie znalazło się wiele rozwiązań, które dwa lata temu byłyby powodem wyjścia na barykady, choćby osłabienie habilitacji w systemie czy likwidacja minimów kadrowych. Staramy się zachować te elementy, które zadecydują o zdynamizowaniu, a mamy nadzieję, że nawet skoku naszej nauki i szkolnictwa wyższego” – mówi Piotr Müller, dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wywiadzie pt. Z tego nie zrezygnujemy. A w innym miejscu komentuje: „(…) w uczelniach publicznych potrzebne jest podniesienie efektywności zarzadzania, bo bazują one na środkach publicznych. Moim zdaniem wymuszamy pewien model zarządczy, raz – w celu poprawy zarządzania funduszami publicznymi, a dwa – gdyż chcemy, żeby uczelnie służyły obywatelom. Już słyszę głosy krytyki, że uczelnia jest autonomiczna i sama powinna sobą kierować. Owszem, ale nie może się zamykać na potrzeby społeczne. Dlatego tworzymy radę uczelni wybieraną przez społeczność akademicką, ale także spośród osób spoza uczelni, z jej otoczenia”.

W dyskusji głos zabierają: prof. Jerzy Woźnicki, który w imieniu Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP prezentuje kolejne propozycje poprawek w ustawie, jakie zostały przesłane ministrowi nauki; członkowie Uniwersyteckiej Komisji Nauki, którzy szczególną uwagą zwracają na przepisy dotyczące rad uczelni, ścieżki awansu naukowego oraz autonomii finansowej uczelni; członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów, którzy pozytywnie oceniają kierunek proponowanych w projekcie ustawy zmian, ale jednocześnie zwracają uwagę na kwestie konkursów na stanowiska; postulują też zdecydowane przyspieszenie i zintensyfikowanie prac nad reformą; prof. Zbigniew Drozdowicz z UAM, który m.in. pozytywnie ocenia przepisy dotyczące autonomii uczelni, świadczące – jego zdaniem – o wierze autorów projektu w kompetencje i odpowiedzialność społeczności akademickiej; dr hab. Piotr Stec, prof. UO,  który z kolei uważa, że nowa ustawa będzie miała charakter zachowawczy i zwiększy kontrolę państwa nad uczelniami; dr Robert Podstawski z UWM w Olsztynie, który śledzi przepisy ustawy w kwestii wychowania fizycznego studentów i z tej perspektywy ocenia je krytycznie, proponując konkretne zmiany; a w dziale informacji – prof. Witold T. Bielecki, rektor ALK, w którego uczelni rada powiernicza działa już od ćwierćwiecza i doświadczenia z jej funkcjonowania nastrajają go optymistycznie do przepisów projektu ustawy w tym zakresie.

Oczywiście grudniowy numer FA przyniesie również wiele innych ważnych i aktualnych tematów. Zachęcamy do lektury!

Dyskusja (0 komentarzy)