Aktualności
Życie akademickie
15 Marca
Opublikowano: 2018-03-15

Coraz więcej informatyczek

Zainicjowana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundację Edukacyjną Perspektywy akcja „Dziewczyny na politechniki!” ma już 10 lat, o rok młodsza jest druga – „Dziewczyny do ścisłych!”. Opublikowany właśnie przez FEP raport „Kobiety na politechnikach” nie pozostawia wątpliwości – to był strzał w dziesiątkę.

W ostatnim roku akademickim 2017/18 nastąpił największy w historii przyrost liczby studentek kierunków informatycznych − o 1179 w skali kraju. Był dwukrotnie większy niż w analogicznym okresie przyrost liczby mężczyzn studiujących informatykę. Na kierunkach informatycznych studiuje obecnie 11 341 kobiet, co stanowi 14,3% ogólnej liczby studentów kierunków IT. To efekt nie tylko przełamania stereotypu, że IT to branża męska, lecz także skutek obudzenia świadomości, że jest to dziedzina interesująca, perspektywiczna i atrakcyjna zawodowo. Absolwentki tych kierunków nie muszą szukać pracy, ona na nie czeka. Szacuje się, że w Polsce niedobór specjalistów to 50 tys., a według prognoz w Europie do 2020 roku wyniesie ok. 1 mln.

Sukces programowi zapewniły towarzyszące mu i wspierające go programy stypendialne. „Nowe technologie dla dziewczyn” Intel-Perspektywy, który oferuje najzdolniejszym maturzystkom wybierającym studia informatyczne stypendia i wsparcie merytoryczne w rozwoju zainteresowań. Unikalny w skali świata, największy polski program inspiracyjny dla studentek informatyki – „IT for SHE”, który w grudniu 2017 otrzymał nagrodę Komisji Europejskiej dla najlepszego działania na rzecz kobiet w informatyce w Europie – European Digital Skills Award 2017. Dla promocji zawodów informatycznych wśród kobiet ważna jest także aktywność licznych społeczności grup kobiecych w IT takich jak m.in. − „Girls in Tech” czy „Women in Technology”.

Można śmiało powiedzieć, że jest lepiej niż zapewne oczekiwali inicjatorzy akcji. W wielu krajach, także i w Polsce, wśród studiujących więcej jest kobiet niż mężczyzn. W Polsce stanowią one 58%, natomiast na wyższych uczelniach technicznych ok. 37%.

Nieco inaczej wygląda kwestia kadry naukowej polskich uczelni. Nadal nie mamy rektora kobiety. Na polskich uczelniach kobiet profesorów jest tylko 22%, po habilitacji 36%, ale z tytułem doktorskim już 48%. To się zmieni? Zapewne. Liczba doktorantów na polskich uczelniach i w instytutach badawczych w ostatnich pięciu latach nieznacznie spadła, ale liczba doktorantek w wyższych szkołach technicznych spada wolniej niż liczba doktorantów, a zatem wzrasta procentowy udział kobiet na III stopniu studiów: od 39,7% w roku akademickim 2013/2014 do 40,9% w roku akademickim 2017/2018.

W listopadzie 2017 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport „Nauka, technologia i przemysł” poświęcony cyfryzacji. Ponieważ raporty ukazują się co dwa lata, dane obejmują 2015 rok. Zestawienie dotyczy szerszej grupy niż ta ujęta w raporcie FEP, dotyczy bowiem absolwentek kierunków ścisłych i technicznych (NSE – natural sciences, engineering) oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we wszystkich krajach OECD. Średnio ok. 30% absolwentów kierunków ścisłych i technicznych oraz ICT to kobiety. Natomiast w Polsce kobiety to prawie 44%. Tę przewagę uzyskujemy głównie dzięki wysokiemu udziałowi kobiet wśród absolwentów kierunków ścisłych, zwłaszcza matematyki.

19 kwietnia kolejny Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn na polskich uczeniach technicznych i wydziałach ścisłych. Miejmy nadzieje, że statystyki udziału pań w studiach technicznych nadal będą zwyżkować.

JK

Dyskusja (0 komentarzy)