Aktualności
Życie akademickie
16 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-16

Coraz więcej kobiet na kierunkach z obszaru nowych technologii

W latach 2019–2023 liczba kobiet studiujących na kierunkach z obszaru informatyki wzrosła o 25,47%, podczas gdy liczba mężczyzn – jedynie o 12,96%. Wciąż jednak na uczelniach technicznych na kierunkach inżynieryjnych przeważają mężczyźni – wynika z raportu przygotowanego wspólnie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Premiera raportu „Kobiety na politechnikach 2024” odbyła się w ramach największej w Polsce kampanii „Dziewczyny na Politechniki!/Dziewczyny do Ścisłych!” prowadzonej od 17 lat przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Publikacja dostępna jest w wersji interaktywnej na portalu radon.nauka.gov.pl.

Warto zauważyć, że choć wciąż kierunki z obszaru nowych technologii (w tym związane z informatyką) są zmaskulinizowane, to w ciągu ostatnich czterech lat liczba kobiet studiujących na kierunkach z obszaru informatyki wzrosła o 25,47%, podczas gdy liczba mężczyzn tylko o 12,96%. W analizowanym okresie udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych na publicznych uczelniach technicznych wzrósł z 14,8% do 15,8% – raportuje dr Anna Knapińska z Laboratorium Baz Danych i Analityki Biznesowej OPI-PIB.

Na publicznych uczelniach technicznych zauważalnie wzrasta liczba kierunków z obszaru technologii: w roku akademickim 2019/2020 było ich 416 (z czego 220 na publicznych uczelniach technicznych), a w minionym roku akademickim już 466 (262 na publicznych uczelniach technicznych). Na siedmiu z dziesięciu czołowych uniwersytetów (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) systematycznie rośnie udział kobiet studiujących na kierunkach z obszaru nowych technologii.

Na czterech kierunkach – mathematical methods in data analysis, inżynieria biomedyczna, advanced biobased and bioinspired materials, bioinformatyka – odsetek kobiet przekracza już 60%. Trzy uczelnie techniczne o najwyższym odsetku kobiet na kierunkach z obszaru nowych technologii to: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (21,2%), Politechnika Łódzka (20,6%) i Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego (18,5%). Dane wskazują, że na uczelniach technicznych wciąż kierunki inżynieryjno-techniczne są zmaskulinizowane, a kierunki społeczne – sfeminizowane. Przewaga mężczyzn (73,8%) jest jednak większa na kierunkach inżynieryjno-technicznych niż kobiet na kierunkach społecznych (59%).

Raport „Kobiety na politechnikach 2024” jest do pobrania na portalu RAD-on.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)