Aktualności
Życie akademickie
04 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-02-04

Coraz więcej zakażonych w środowisku akademickim

Znacząco wzrosła liczba kierunków prowadzonych zdalnie, coraz więcej jest także zakażeń wśród studentów, doktorantów i pracowników – wynika z cotygodniowego raportu obrazującego sytuację epidemiczną w uczelniach. Monitoring prowadzi Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Specjalny zespół zajmujący się zbieraniem danych utworzono jeszcze przed nadejściem drugiej fali epidemii. Jego koordynatorem od samego początku jest prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego. Podstawą działania zespołu są przesyłane co tydzień od 16 koordynatorów regionalnych informacje na temat stanu zakażeń i kwarantann, trybu kształcenia, ognisk pandemii w domach studenckich, istotnych decyzji podejmowanych przez władze poszczególnych uczelni oraz dostrzeganych przez nie problemach. Na początku monitoring obejmował tylko uczelnie zrzeszone w KRASP (107 + 9 stowarzyszonych). Ostatni raport, przedstawiony 4 lutego i obejmujący okres 24–30 stycznia, zawiera dane z 282 uczelni.

Zgodnie z nim liczba kierunków prowadzonych zdalnie wzrosła w całej Polsce z 1077 do 1851. W formule hybrydowej realizowane są zajęcia na 2375 kierunkach (poprzednio 3176). Z danych wynika, że wśród społeczności akademickiej jest coraz więcej zakażeń. O ile w ub. tygodniu chorych było 2953 studentów i doktorantów, o tyle teraz jest ich już 3094. O ponad połowę zwiększyła się liczba zakażonych w gronie pracowników uczelni – z 2143 do 3330. Jedyną spadającą wartością, co zrozumiałe przy nauce zdalnej, są ogniska zakażeń w akademikach – było ich 61, obecnie jest 39.

Przypomnijmy, że z udostępnionych w styczniu danych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego wynik, że średnia wyszczepienia w środowisku akademickim jest znacząco wyższa od ogólnokrajowej. Najwięcej zaszczepionych jest w gronie pracowników – z jednym zastrzeżeniem: to ci, którzy są ujęci w systemie POL-on (nauczyciele akademiccy, inne osoby prowadzące zajęcia, realizujący działalność badawczą), a więc bez uwzględnienia m.in. administracji. W grupie tej zaszczepiło się 89% osób, w tym 88,4% jest po dwóch dawkach. Wśród doktorantów dwie dawki przyjęło 82% (ok. 1% po jednej dawce). Odsetek zaszczepionych studentów 71%, w tym w pełni – 69,5%.

MK

Szczepią się aż miło


 

Dyskusja (0 komentarzy)