Aktualności
Życie akademickie
22 Czerwca
Źródło: Perspektywy
Opublikowano: 2021-06-22

Czołówka bez zmian

Uniwersytet Jagielloński przed Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską – tak wygląda czołówka najnowszego Rankingu Szkół Wyższych. Zestawienie zostało przygotowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 22.  

Podium tegorocznego rankingu pozostało niezmienne. Na kolejnych pozycjach nastąpiła zamiana miejsc między Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje pozycje obroniły politechniki; Łódzka i Wrocławska. Do czołowej „dziesiątki” wskoczył Warszawski Uniwersytet Medyczny, wypychając z niej Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Choć Uniwersytet Jagielloński jest – według zestawienia – najlepszą uczelnią akademicką w Polsce, to i konkurujący z nim Uniwersytet Warszawski ma powody do zadowolenia. Ta druga uczelnia jest liderem pod względem największej liczby najlepszych kierunków studiów – prowadzi ich aż 23 i wyprzedza Politechnikę Warszawską, która ma ich 17.

Wśród uczelni niepublicznych tradycyjnie na pierwszym miejscu znajduje się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej to najlepsza publiczna uczelnia zawodowa.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący prawie 100 szkół wyższych (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący prawie 50 niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
  • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący 20 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym;
  • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 71 kierunków studiów, w tym wydzielony Ranking Studiów Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości IREG Approved. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

O ile w rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, o tyle w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 71 kierunków (doszedł kierunek o bezpieczeństwie). Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją, jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajdują się aż 1553 nazwy, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2021 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2021

1. Uniwersytet Jagielloński 100 pkt.

2. Uniwersytet Warszawski 99,2 pkt.

3. Politechnika Warszawska 83,5 pkt.

4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 80,3 pkt.

5. Akademia Górniczo-Hutnicza 8,1 pkt.

6= Politechnika Wrocławska 72,2 pkt.

6= Politechnika Gdańska 71,9 pkt.

8= Politechnika Łódzka 70,5 pkt.

8= Gdański Uniwersytet Medyczny 70,4 pkt.

10. Warszawski Uniwersytet Medyczny 69,1 pkt.

Ranking Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2021

1 . Akademia Leona Koźmińskiego 100 pkt.
2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 81,1 pkt.
3. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 69,4 pkt.
4. Akademia Finansów i Biznesu Vistula 66,0 pkt.
5. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 65,0 pkt.
6. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 60,2 pkt.
7. Collegium Civitas w Warszawie 58,6 pkt.
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa 54,1 pkt.
9. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula 52,9 pkt.
10=  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 52,0 pkt.
10=  Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 51,8 pkt.
10=  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 51,6 pkt.

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2021

1. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 100 pkt.
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 91,7 pkt.
3. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 82,2 pkt.

źródło: Perspektywy

Dyskusja (0 komentarzy)