Aktualności
Życie akademickie
23 Września
Opublikowano: 2021-09-23

Czterdzieści lat minęło…

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia. Przez ten czas w jednostce udało się zgromadzić około 20 tys. zabytków.

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego gromadzi, opracowuje oraz upowszechnia zbiory związane ze społecznością uczelni. Prowadzi również działalność wystawienniczą i wydawniczą. Historia Muzeum rozpoczęła się 20 września 1980 roku, gdy weszło w życie zarządzenie rektora UW prof. Henryka Samsonowicza o powołaniu nowej jednostki. Początkowo miała charakter zakładu naukowo-badawczego, funkcjonującego pod nadzorem kierownika Katedry Etnografii Wydziału Historycznego. Koncepcja stworzenia Muzeum pojawiła się jednak już kilka lat wcześniej w gronie uniwersyteckich etnografów. Dlatego też stanowisko kierownika komitetu zespołu ds. organizacji Muzeum powierzono docentowi Marianowi Prokopkowi. Zadaniem komitetu było przygotowanie materiałów pozwalających na wystąpienie z wnioskiem o utworzenie Muzeum, bazując na ustawie z 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach.

W uzasadnieniu wniosku wspomniano, że: „Uniwersytet Warszawski jest instytucją o bogatej tradycji, nie zawsze uświadamianej przez społeczeństwo. Jego zmienne dzieje są wypadkową dziejów miasta i kraju, nauki polskiej i naukowego środowiska warszawskiego. Lokalizacja Uniwersytetu, układ przestrzenny, architektura, wystrój wnętrza, a zwłaszcza urządzenia gabinetów, pracowni naukowych, laboratoriów i bibliotek, instrumenty i inne pomoce naukowe stanowią substancję zabytkową świadczącą o przeszłości, o drogach rozwoju nauki i społeczeństwa polskiego”.

W poniedziałek, 20 września, w Muzeum UW odbyła się uroczystość wieńcząca jubileusz 40-lecia jednostki.

Muzeum pokazuje historię nie tylko w sposób bierny, ale przede wszystkim czynnie uczestniczy w życiu akademickim. Pokazuje osiągnięcia uniwersytetu od początków jego powstania, przechowując pamięć o ważnych wydarzeniach i ludziach uniwersytetu – powiedział podczas uroczystości jubileuszowej prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

W zbiorach Muzeum UW jest 20 tys. pozycji. To m.in. przykłady malarstwa (np. oryginalna akwarela Nikifora Krynickiego ze zbiorów prof. Jana Baszkiewicza, wybitnego prawnika i historyka), szkicowniki artystów związanych z uniwersytetem, oficjalne dary dla rektorów, dokumenty i insygnia uczelniane, fotografie, medale, instrumenty naukowe, spuścizny po uczonych, książki, cenne obiekty z historycznych kolekcji uniwersyteckich – przyrodniczych, artystycznych i archeologicznych. Te ostatnie, głównie pochodzące ze starożytnego Egiptu, znajdują się w depozycie uniwersytetu w Muzeum Narodowym w Warszawie. Są wśród nich zabytki liczące sobie ponad 4 tys. lat, powstałe w okresie panowania VI dynastii, czyli w latach ok. 2345-2181 p.n.e.

Wiele obiektów w muzealnej kolekcji ma interesującą historię. Jednym z nich jest popiersie greckiego boga Hermesa, pochodzące z kolekcji odlewów gipsowych króla Stanisława Augusta. Ewakuowane z Uniwersytetu podczas II wojny światowej, zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach, a odnalazło się, niespodziewanie, kilka lat temu, w jednym z warszawskich antykwariatów. Jest to obiekt tym cenniejszy, że wojna poczyniła ogromne spustoszenie w uczelnianych kolekcjach naukowych i artystycznych.

Wśród zebranych tysięcy zabytków o wartości pamiątkowej i artystycznej, które dokumentują rozwój nauki polskiej i historię Uniwersytetu Warszawskiego są także m.in. instrumenty naukowe, pamiątki po wybitnych wykładowcach i studentach, cenne publikacje oraz fotografie.

Ważnym elementem obchodów 40. urodzin jest kilka wystaw, takich jak wirtualna ekspozycja unikatowej kolekcji fotografii Warszawy z czasów I wojny światowej ze zbiorów Pracowni Historycznej Tchorek-Bentall, dostępna na stronie Muzeum, a także przygotowywana prezentacja najciekawszych obiektów z jego kolekcji. Obchodom jubileuszu towarzyszyło również wydanie katalogu „Historie MUWione. 40 obiektów na 40-lecie Muzeum UW” oraz powstanie wystawy planszowej pod tym samym tytułem, która jest aktualnie prezentowana na dziedzińcu przed dawną Biblioteką Uniwersytecką.

Przemysław Deles, źródło: UW

 

Dyskusja (0 komentarzy)