Aktualności
Życie akademickie
22 Lipca
Źródło: PRz
Opublikowano: 2021-07-22

Czterech Polaków w Komitecie Programowym ICAS

Dr hab. inż. Tomasz Rogalski z Politechniki Rzeszowskiej został członkiem Komitetu Programowego The International Council of the Aeronautical Sciences. Jest jednym z czterech polskich naukowców zaproszonych do prac w tym gremium.

The International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS) działa od 1957 roku. To niezależna od rządów międzynarodowa organizacja, której celem jest swobodna wymiana informacji z zakresu badań i technologii lotniczych. Obecnie stowarzyszenie ICAS działa w 32 krajach, skupiając inżynierów i naukowców zajmujących się lotnictwem i kosmonautyką. Dzięki cyklicznym spotkaniom stwarza studentom i młodym naukowcom możliwość włączenia się w ogólnoświatową sieć wspierającą współpracę we wspomnianych obszarach. Na czele ICAS stoi Brazylijczyk Joao L.F. Azevedo.

O kierunkach i tematach działań stowarzyszenia decyduje Komitet Programowy ICAS, w skład którego wchodzi ponad osiemdziesięciu naukowców. Do tego grona dołączył właśnie dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. PRz (na fot.), od 2014 r. kierownik Katedry Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, a od tego roku również kierownik Badań Lotniczych i Kosmicznych w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej. W pracy zawodowej zajmuje się badaniami nad automatycznym sterowaniem lotem samolotów załogowych i bezzałogowych oraz bezpieczeństwem lotniczym.

W Komitecie Programowym ICAS są już trzej inni polscy naukowcy:

  • prof. dr hab. Zdobysław Goraj z Zakładu Samolotów i Śmigłowców w Instytucie Techniki lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej;
  • dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof. PW, dyrektor Instytutu Techniki lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, prezes Polskiego Stowarzyszenia Aeronatyki i Astronautyki;
  • dr inż. Paweł Stężycki. dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, prezes Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego.

Główne kierunki działań ICAS obejmują: organizowanie konferencji, warsztatów i spotkań tematycznych, prezentację szerokiej opinii publicznej wyników międzynarodowych prac, w tym wyzwań i problemów, z jakimi spotykają się naukowcy i badacze w zakresie aeronautyki, organizowanie międzynarodowych konkursów upowszechniających wyniki badań liderów. Członkami ICAS mogą być osoby prywatne, firmy i instytucje.

MK, źródło: PRz

 

Dyskusja (0 komentarzy)