Aktualności
Życie akademickie
12 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-12

Debata o jakości edukacji

W Narodowej Galerii Sztuki Zachęta odbyła się pod koniec maja konferencja naukowa „Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią. Standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania”. Podczas debaty zaproszeni eksperci omawiali obecną sytuację kadry zarządzającej w szkołach wyższych oraz procedur podnoszących jakość kształcenia. Honorowy patronat wydarzeniu udzielił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Konferencja podzielona była na dwa panele eksperckie. Pierwszy, pt. „Profesjonalizacja zarządzania uczelnią i kompetencje kadry menedżerskiej – uczelnia jako organizacja efektywna, a może korporacja?”, poprowadził prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, która była współorganizatorem wydarzenia. W panelu eksperckim uczestniczyli: Marcin Czaja (MNiSW), prof. Marek Rocki (SGH), prof. Janina Godłów-Legiedź (Uniwersytet Łódzki), prof. Krzysztof Leja (Politechnika Gdańska) oraz Leszek Lewoc (PCG Academia). W trakcie dyskusji o idealnym modelu zarządzania prelegenci zaznaczali, że kadra powinna regularnie podnosić kompetencje, a uczelnia powinna doskonalić procesy strategiczne i operacyjne. Prof. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej zaznaczył, że “uczelnia jako organizacja efektywna, musi czerpać z doświadczeń korporacji, bo musi być profesjonalnie zarządzana”.

Druga część konferencji była poświęcona procedurom wspierającym podnoszenie jakości kształcenia na przykładzie funkcjonowania systemów antyplagiatowych. Najpierw odbyła się gala wręczenia certyfikatów Educatio Qualis, które otrzymały uczelnie wzorcowo przeprowadzające proces dyplomowania. Uczelnie wyróżnione w tym roku to Akademia Pomorska w Słupsku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Szkoła Główna Handlowa oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Następnie odbył się panel dyskusyjny, prowadzony przez Piotra Kieracińskego, redaktora naczelnego „Forum Akademickiego”, w którym udział wzięli: prof. Aneta Pieniądz (Obywatele Nauki), Paulina Jaworska (Urząd Patentowy), dr Mariusz Kuziak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Krzysztof Gutowski (Plagiat.pl). Uczestnicy panelu omawiali kluczowe elementy wspierające podnoszenie jakości kształcenia w uczelniach. Podkreślano, że samo posiadanie systemu antyplagiatowego na uczelni nie wystarczy – kluczowe jest jego wykorzystanie wg odpowiednich procedur. Podczas dyskusji poruszono również kwestie przyszłości prawa antyplagiatowego w Polsce.

Barbara Jarkiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)