Aktualności
Życie akademickie
18 Października
Opublikowano: 2021-10-18

Debata o znaczeniu szacunku w życiu jednostki i społeczności

W ramach kampanii „Kultura szacunku” Gdański Uniwersytet Medyczny organizuje dziś debatę uniwersytecką z udziałem ekspertów. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube.

Inicjatorami kampanii informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Kultura szacunku” jest zespół pod przewodnictwem prorektora ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dr. hab. Tomasza Smiatacza. Wraz z rozpoczęciem poprzedniego roku akademickiego uczelnia zainicjowała działania poprawiające jakość relacji międzyludzkich, propagujące atmosferę wzajemnego zrozumienia, szacunku i empatii, zarówno w przestrzeni uniwersyteckiej, jak i poza nią, przeciwdziałające i zapobiegające jakimkolwiek przejawom dyskryminacji.

Uniwersytet jest nie tylko szkołą dającą wyższe wykształcenie. Z definicji jest miejscem, w którym osoby znajdujące się na różnych etapach życia zawodowego i osobistego, spotykają się ze sobą i… rozmawiają. Uniwersytet jest niezwykłym miejscem, w którym możemy otwarcie i swobodnie mówić i uczciwie dyskutować o wszystkich sprawach ważnych, ciekawych, rzadkich lub zaskakujących – i w efekcie konfrontacji różnych punktów widzenia takie spotkania owocują postępem nauki, a także osobistym rozwojem uczestników – mówi patronujący inicjatywie dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich GUMed.

W ramach kampanii w poniedziałek, 18 października, odbędzie się debata uniwersytecka, podczas której zaproszenie eksperci będą rozmawiać m.in. o roli i znaczeniu szacunku w życiu jednostki i społeczności. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli:

  • prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia GUMed; inicjator metropolitalnego Centrum Geriatrii – wspólnego przedsięwzięcia GUMed, miasta Sopotu oraz Samorządu Województwa Pomorskiego; członek Rady Programowej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Pomorskiego Forum Terytorialnego;
  • red. Dariusz Bugalski, autor podcastu K3 – podcast o dobrym życiu; dziennikarz; wykładowca akademicki w dziedzinie skutecznej komunikacji; poeta; pisarz; mówca; krzewiciel kultury;
  • dr Dorota Jaworska, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego; badaczka przemian tożsamości społecznej i kulturowej jednostek i grup w warunkach zmiany społecznej; współautorka projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie integracji imigrantów i uchodźców w lokalnych społecznościach
  • prof. Wiesław Łukaszewski, badacz zagadnień z zakresu teorii czynności, osobowości, psychologii motywacji, a także psychologii społecznej
  • ks. dr Krzysztof Niedałtowski, rektor kościoła św. Jana w Gdańsku; wykładowca religiologii w Gdańskim Seminarium Duchownym i wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim oraz w GUMed; duszpasterz środowisk twórczych; działacz społeczny; współtwórca gdańskiego Radia Plus oraz Gdańskiego Areopagu; przewodniczący zespołu redakcyjnego Karty Powinnosści Człowieka
  • mgr Marta Siciarek, członkini zespołu ds. praw człowieka przy Agencji Praw Podstawowych UE, współtwórczyni i była prezeska Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku;
  • Ewa Maria Sokolewicz, studentka VI r. English Division Wydziału Lekarskiego GUMed; przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Dermatologii ED; współautorka i współorganizatorka corocznych edycji konferencji Shameless.

Debata rozpocznie się o godz. 13:30 w Atheneum Gedanense Novum, Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza (al. Zwycięstwa 41/42) i będzie transmitowane na kanale YouTube.

W ramach inicjatywy utworzono już sieciowy formularz służący do bezpiecznego zgłaszania przypadków dyskryminacji bądź niestosownego traktowania. W uczelnianych mediach społecznościowych prezentowane są ważne dla społeczności GUMed wartości, zapisane m.in. w Kodeksie Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz dobre praktyki w zakresie współpracy, z poszanowaniem różnorodności i inności. Dostępne są także krótkie materiały wideo z udziałem studentów, doktorantów i pracowników różnego szczebla, propagujące równe traktowanie, jak również uzmysławiające odbiorcy dyskryminujący charakter pewnych zachowań. Twarzami kampanii są m.in. pracownicy i nauczyciele akademiccy cieszący się największym zaufaniem i uznaniem studentów (wybrani m.in. na podstawie ocen zawartych w ankietach dydaktycznych) oraz studenci i doktoranci różnych kierunków, reprezentujący odmienne grupy etniczne, językowe, wyznaniowe.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)