Aktualności
Życie akademickie
08 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-08

Dni prof. Antoniego Hoborskiego

Święto Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego to wydarzenie interdyscyplinarne, które odbyło się w listopadzie br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem organizacji Dni Hoborskiego jest upowszechnienie i popularyzacja potrzeby rozwoju nauk ścisłych i świadomości ich właściwego nauczania w szczególności w środowiskach nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i akademickich oraz otoczeniu przedsiębiorców – jako konsumentów efektów pracy naukowców oraz potencjalnych przyszłych pracodawców dla absolwentów szkół wyższych.

Święto wzięło swoją nazwę od nazwiska prof. Antoni Hoborski, wybitnego matematyka, który był pierwszym rektorem Akademii Górniczej (później AGH) w latach 1920-1922 i jednocześnie dziekanem pierwszego w AG Wydziału Górniczego. Jego działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna to wspaniały przykład idei łączenia podstawowych nauk ścisłych z aplikacyjnymi naukami technicznymi.

Od tego roku Święto Nauk Ścisłych jest świętem statutowym AGH. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH wręczono Nagrody im. prof. Antoniego Hoborskiego „Diamentową Kulę” oraz Medal im. prof. Kazimierza Bartla, które otrzymali odpowiednio prof. Adam Paweł Wojda z Wydziału Matematyki Stosowanej AGH oraz dr hab. Piotr Nowak z IM PAN i Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Po jego zakończeniu upamiętniono profesorów uwięzionych podczas akcji „Sonderaktion Krakau” w listopadzie 1939 roku.

W trakcie obchodów święta obyło się wiele wydarzeń naukowych, sportowych i kulturalnych, w których uczestniczyli naukowcy, studenci oraz zaproszeni goście. Wymienić należy m.in. Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej, Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Studencki im. Mikołaja Kopernika, konferencję naukową, prezentującą wybrane osiągnięcia naukowe wydziałów organizujących Dni Hoborskiego: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej oraz Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii, konferencję studenckich kół naukowych wydziałów IMiC, EiP, FiIS, MS pt. Kariera uczonego atrakcyjną ścieżką życiową oraz konferencję dydaktyczną pt. Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie.

Najważniejszym kulturalnym wydarzeniem Święta Nauk Ścisłych w AGH był koncert Melodie Nauki – Skąd My, tam Serca Nasze. W wypełnionej do ostatniego miejsca Sali koncertowej Centrum Dydaktyki wystąpili znani i cenieni artyści, a prowadzący koncert – Lidia Puchacz, na co dzień Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz prodziekan WMS dr Jerzy Stochel, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Święta Nauk Ścisłych – z humorem opowiadali o matematykach i matematyce.

Olgierd Ślizień

Dyskusja (0 komentarzy)