Aktualności
Życie akademickie
28 Września
Opublikowano: 2018-09-28

Do 10 października studenci mogą ubiegać się o  stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Niespełna dwa tygodnie pozostały studentom z warszawskich uczelni, którzy chcą ubiegać się o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Stypendia, których operatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy, zostaną przyznane już po raz czternasty. To szansa, żeby otrzymać nawet do 1500 złotych miesięcznie.

Każda kolejna edycja programu jest szansą dla osób, które pomimo trudnej sytuacji materialnej wykazują się zdolnościami naukowymi, artystycznymi, sportowymi lub są aktywni społecznie. – Stypendium przyznano mi dzięki uzyskaniu tytułu laureata olimpiady medialnej. Od lat angażuję się w działania naukowe i wolontariackie, co jest brane pod uwagę przez Komisję Stypendialną – mówi Kaja, zeszłoroczna stypendystka.

Program stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to nie tylko pomoc finansowa, ale także wsparcie uczniów i studentów w rozwijaniu ich umiejętności i pasji. – Każdy kolejny rok stypendialny jest okazją do poznania nowych, utalentowanych i niezwykłych osób – mówi Maria Jankowska, koordynatorka Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II i szefowa Zespołu ds. budowy Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy. Poprzez udział w programie stypendialnym młodzi ludzie mają możliwość rozwoju swoich zdolności, rozpoznania predyspozycji zawodowych, wspólnego działania na rzecz warszawiaków i dla Warszawy. Jako operator stypendiów z każdą kolejną edycją programu przekonujemy się o tym, jak pięknym i jak różnorodnym pasjom oddaje się młodzież. Nasi stypendyści to m.in. pasjonaci kolei, żonglerze, mistrzowie woltyżerki, piłkarze i szermierze, instrumentaliści i kompozytorzy, badacze stułbi i wielu innych.

Program stypendialny wraz ze wsparciem finansowym oferuje liczne formy rozwoju osobistego, poszerzania kompetencji oraz zaangażowania w ramach wolontariatu. – Każdy – społecznik, indywidualista, osoba pracująca z dziećmi, ktoś kto pasjonuje się tańcem lub ten, kto nie odkrył jeszcze swojej drogi, może znaleźć coś dla siebie –  dodaje Kaja, stypendystka.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to największy samorządowy program stypendialny w Polsce, w ramach którego pomoc uzyskało do tej pory ponad trzy tysiące warszawskich uczniów i studentów. To program, który na przestrzeni ostatnich 12 lat wpisał się w tradycję Warszawy. O stypendia ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych oraz studenci, których dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 1300 zł miesięcznie. Studenci muszą ponadto wykazać się średnią ocen minimum 3,5 (studenci I roku – 4,0 jak uczniowie) i udokumentować swoje sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo zaangażowanie w działania społeczne.

Termin składania wniosków na rok 2018/2019 dla studentów mija 10 października (termin na uczniów upłynął 31 lipca). Kandydaci, chcący ubiegać się o stypendium, muszą najpierw wypełnić elektroniczny wniosek dostępny na stronie https://formularze.centrumjp2.pl/, a następnie złożyć go w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II, operatora Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Pracownicy Centrum przyjmują wnioski w dni powszednie w godz. 8-16, a w ostatnim tygodniu godziny przyjmowania będą wydłużone do 18.

Informacji o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II studenci mogą szukać: na stronach centrumjp2.pl oraz stypendiajp2.pl; na plakatach na uczelniach, w akademikach; u ubranych w stypendialne t-shirty stypendystów, którzy pojawią się ulotkami na warszawskich uczelniach 1.10.2018; a także w spotach w komunikacji miejskiej, w mediach.

Joanna Korzeniewska

Dyskusja (0 komentarzy)