Aktualności
Życie akademickie
22 Września
Opublikowano: 2023-09-22

Do 3 listopada nabór wniosków o stypendia dla młodych badaczy

Ruszył nabór wniosków do kolejnego konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Termin składania aplikacji mija 3 listopada.

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej to prestiżowe wyróżnienie dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawane w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli 30 lat. W konkursie oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Wnioski składane do konkursu START są także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

W programie START przyznawane są również wyróżnienia. Mogą je otrzymać kandydaci i kandydatkiktórych osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu i zostały uznane za wybitne. Dodatkowo od 2015 r. przyznawane jest wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureatka lub laureat prowadzący wysokiej jakości badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. Ponadto w tej edycji po raz trzeci będzie można otrzymać stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które jest przyznawane za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej, czyli w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora. Stypendia wyróżnionych laureatów i laureatek zostaną podwyższone. Program START oferuje także stypendia wyjazdowe, czyli środki na wyjazd do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą.

Wnioski w konkursie można składać do 3 listopada. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale przyszłego roku. Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz. Więcej szczegółów na stronie internetowej programu START.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do tej pory nagrodzono 3,4 tys. osób i przyznano 4 036 stypendiów (w latach 2002–2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) w łącznej wysokości 93,5 mln zł.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)