Aktualności
Życie akademickie
01 Sierpnia
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2022-08-01

Do końca tygodnia można aplikować o staż w MEiN

Tylko do 7 sierpnia studenci i studentki mogą aplikować do programu „EDUstaż” realizowanego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Płatne staże przygotowano dla 10 osób.

Jesteś studentem lub studentką III, IV, V roku lub kształcisz się na studiach drugiego stopnia? Interesujesz się zagadnieniami z obszaru nauki i edukacji? Chcesz zdobyć nowe doświadczenie i uczestniczyć w realizacji ciekawych projektów? Dysponujesz wolnym czasem i chcesz efektywnie go wykorzystać? W ramach programu „EDUstaż” Ministerstwo Edukacji i Nauki oferuje płatne staże dla 10 osób.

Będą one mogły rozwijać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenie w różnych departamentach i biurach MEiN. Za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie w wysokości 3,5 tys. zł brutto miesięcznie (40 godzin tygodniowo). Kwota wynagrodzenia będzie proporcjonalnie niższa w przypadku stażu w mniejszym wymiarze. Staż będzie można realizować w okresie od 16 sierpnia do 31 października 2022 r., a jego długość jest uzależniona od indywidualnych ustaleń między stażystą a MEiN.

Wymagania formalne:

  • jesteś studentem/ką III, IV lub V roku studiów I lub II stopnia,
  • nie ukończyłeś/aś 30. roku życia,
  • uzyskałeś/aś średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru na poziomie nie niższym niż 4,0.

Co oferuje ministerstwo?

  • możliwość rozwoju praktycznych umiejętności,
  • dostęp do specjalistycznej wiedzy,
  • doświadczenie i wiedzę ekspercką,
  • udział w bieżących projektach i zadaniach zespołu,
  • wsparcie merytoryczne opiekuna.

Jak aplikować?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do niego następujące dokumenty:

  • CV w języku polskim,
  • zaświadczenia potwierdzające odbycie praktyki, stażu, wolontariatu i/lub współpracę z organizacjami studenckimi (jeżeli takie posiadasz).

Termin składania aplikacji: do 7 sierpnia 2022 r. Więcej szczegółów na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)