Aktualności
Życie akademickie
11 Stycznia
Źródło: EUI
Opublikowano: 2021-01-11

Dobiega końca rekrutacja na EUI

Do końca stycznia trwa rekrutacja na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. W najbliższy piątek, 15 stycznia, odbędzie się ostatnie z cyklu interaktywnych spotkań, umożliwiające przyszłym kandydatom zapoznanie się z programem studiów na Wydziale Historii i Cywilizacji.

Rekrutacja na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (European University Institute, EUI) rozpoczęła się na początku listopada i potrwa do 31 stycznia. Czteroletnie studia finansowane są przez państwa członkowskie EUI, w tym Polskę. Nasz kraj co roku przyznaje maksymalnie 10 stypendiów w wysokości 1500 euro miesięcznie. Program studiów w EUI: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme.

Jeden z czterech wydziałów EUI – Wydział Historii i Cywilizacji – od października organizuje interaktywne spotkania dla chętnych, którzy myślą o studiowaniu wczesnonowożytnej i nowożytnej historii europejskiej. Ostatnie spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek 15 stycznia o godzinie 15:00. Umożliwi ono przyszłym kandydatom zapoznanie się z programem studiów doktoranckich w ramach wydziału poprzez bezpośredni kontakt z prof. Lucy Riall i doktorantami władającymi językami: angielskim, polskim, niemieckim, francuskim, włoskim i niderlandzkim. Po krótkiej prezentacji na temat EUI oraz Wydziału Historii i Cywilizacji, uczestnicy będą mieli okazję poruszyć interesujące ich kwestie, zadać pytania dotyczące doktoratu, akademickiej atmosfery panującej w EUI, a także życia we Florencji.

Rejestracja na spotkanie trwa do 14 stycznia 2021Link: https://www.eui.eu/events/detail?eventid=535491.

Wszelkie pytania dotyczące programu studiów, stypendiów, wymagań związanych z aplikacją i procedury rekrutacji: applyres@eui.eu (EUI Admissions Office). Rekrutacja na EUI trwa do końca stycznia.

Idea European University Institute (EUI) zrodziła się jeszcze w połowie ubiegłego wieku. Urzeczywistniono ją blisko trzy dekady później, gdy do instytutu przyjechali pierwsi naukowcy. Rolą EUI, narzuconą przez założycieli, miało być „studiowanie Europy”. Konwencję ustanawiającą EUI podpisało sześć państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia. Obecnie EUI zrzesza 23 kraje (w tym od 2005 r. Polskę), które co roku oferują w sumie blisko 150 stypendiów. Ubiega się o nie prawie 1500 kandydatów. Można je realizować w czterech dziedzinach: ekonomii, historii i cywilizacji, prawa oraz nauk społecznych. Celem studiów jest powstanie rozprawy doktorskiej, będącej profesjonalnym opracowaniem opartym na najnowszych badaniach naukowych. O tym, jak wyglądają studia we Florencji, pisaliśmy w numerze 07-08/2019 FA.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)