Aktualności
Życie akademickie
12 Stycznia
Źródło: UW
Opublikowano: 2022-01-12

Dobiegł końca premierowy Areopag Uniwersytetów

Areopag Uniwersytetów będzie kontynuowany w szerszym formacie, z udziałem dodatkowych uczelni – zapowiedzieli rektorzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas debaty kończącej pierwszą edycję tego przedsięwzięcia.

Tematem czwartego już spotkania Areopagu Uniwersytetów, które zorganizowano na UW, były problemy gospodarcze, z jakimi zmaga się cały świat, w tym Polska, od początku pandemii. Uczestnicy – naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodzili się, że epidemia koronawirusa okazała się jednym z najważniejszych czynników zmieniających życie społeczno-ekonomiczne w pierwszych dekadach XXI w.

Makroekonomiczne konsekwencje kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 przedstawił prof. Marian Żukowski, który kieruje Katedrą Polityki Gospodarczej i Bankowości w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL.

Ten kryzys to jest wojna, w której pandemia zaatakowała jednocześnie społeczeństwo i gospodarkę – mówił prof. Żukowski, przypominając, że z tego powodu PKB w 2020 r. spadł w Polsce o 2,7 proc., ponadto ograniczono m.in. inwestycje ogółem o 5 proc., choć wzrosły one w opiece zdrowotnej.

Ekspert KUL zaznaczył, że trudności gospodarcze występują głównie w sektorze turystycznym, hotelarskim, gastronomicznym i w transporcie, natomiast nie w sektorze związanym np. z nowymi technologiami.

Niektóre gałęzie gospodarki rosną, szczególnie e-biznes. Obserwujemy też pewną rewolucję w świadczeniu pracy. Dzisiaj około 5 procent społeczeństwa pracuje zdalnie, co jeszcze dwa lata było rzeczą niewyobrażalną – przyznał prof. Żukowski.

Za niepokojące zjawisko uznał przy tym przerzucanie skutków walki z pandemią na następne pokolenia. Wyjaśnił, że obecnie dług publiczny wynosi ok. 1,4 biliona złotych, czyli 55 proc. rocznego PKB (przy konstytucyjnym ograniczeniu do 60 proc.). Niektóre kraje choć mają większe zadłużenie, to jednocześnie – jak zwrócił uwagę ekonomista z KUL – mają większy PKB.

Prof. Żukowski przypomniał też, że wyjście z kryzysu może być znacznie łatwiejsze przy wsparciu Unii Europejskiej. W ramach Funduszu Odbudowy Polsce ma przypaść 650 mld zł dotacji i 150 mld zł pożyczek. Dodał też, że otwartą kwestią pozostaje sprawa przyjęcia przez Polskę waluty euro. W lipcu 2021 r. nieco ponad połowa Polaków (na podstawie sondażu Eurobarometru) było za przyjęciem euro. Z europejskiej waluty, co warte podkreślenia, zadowolonych jest aż 79 proc. mieszkańców strefy euro.

W debacie, która w całości dostępna jest na kanale UW na YouTube, wzięli udział również dr hab. Grzegorz Tchorek z UW, który przedstawił m.in. sytuację na rynkach finansowych w okresie pandemii, prof. Lucyna Błażejczyk-Majka z UAM, która omówiła m.in. procesy globalizacyjne i deglobalizacyjne oraz prof. Wojciech Czakon z UJ, który poruszył m.in. temat wpływu kryzysu na zarządzanie organizacją i postawy społeczne.

Debata zakończyła premierowy cykl spotkań, w trakcie których eksperci omawiali zagadnienia dotyczące systemu wartości w okresie pandemii (18 października 2021 r. na KUL), granic etycznych medycyny (8 listopada na UJ) oraz relacji społecznych (6 grudnia na UAM).

Organizując te spotkania, chcieliśmy sprawdzić, jak jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać i jaki wpływ możemy wywrzeć na współpracę między poszczególnymi uczelniami oraz na społeczeństwo. Rezultaty debat przekroczyły moje oczekiwania. Zarówno ze względu na część merytoryczną prezentowaną przez ekspertów, wzajemny szacunek uczestników, jak i potrzebę tego typu analiz. Najważniejszą sprawą jest jednak to, że – czasem mimo różnych poglądów – potrafimy ze sobą rozmawiać – podsumował prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, zapowiadając kontynuację Areopagu Uniwersytetów.

Areopag Uniwersytetów to przedsięwzięcie zainicjowane przez ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, rektora KUL. Główna idea, jaka przyświeca pomysłowi, opiera się na debacie publicznej dotyczącej wyzwań współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej. Wydarzeniu patronuje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

MK, źródło: KUL, UW

Dyskusja (0 komentarzy)