Aktualności
Życie akademickie
19 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-19

Dofinansowanie dla projektów „przyjaznych” obcokrajowcom

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru kolejnej edycji programu Welcome to Poland. W tym roku finansowanie zyskało 35 projektów z całej Polski.

Celem Programu Welcome to Poland jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

W tegorocznej edycji o dofinansowanie swoich projektów mogły starać się uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe i badawcze, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Każdy projektodawca w jednej edycji może złożyć 3 wnioski.

Dofinansowanie otrzymało 35 projektów z całej Polski. Wśród beneficjentów jest 28 uczelni, w tym 8 niepublicznych, i trzy jednostki Polskiej Akademii Nauk: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, Instytut Studiów Politycznych oraz Instytut Slawistyki.

Do tej pory dzięki Programowi Welcome to Poland dofinansowano ponad 130 projektów realizowanych przez uczelnie i jednostki naukowe z całej Polski. Wśród nich znalazły się takie, jak m.in. aplikacja mobilna, umożliwiająca poruszanie się po terenie Uniwersytetu Wrocławskiego, która – dodatkowo – ma być informatorem o mieście oraz opowiada o historii i kulturze Polski; rodzaj przewodnika z podstawowymi informacjami dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Gdańskiego; anglojęzyczne oznakowanie budynków i opracowanie obcojęzycznych wersji strony głównej Uniwersytetu Szczecińskiego; wydarzenia promujące interkulturowość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Do tego jeszcze szkolenia z zakresu różnic kulturowych czy kursy językowe dla kadry akademickiej i pracowników administracyjnych. Wszystko po to, by polskie uczelnie stały się bardziej przyjazne dla zagranicznych studentów, których liczba w ostatnich latach stale wzrasta. Wystarczy wspomnieć, że w roku akademickim 2019/20 studiowało w Polsce ponad 82 tys. studentów zagranicznych ze 179 krajów, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do poprzedniego roku akademickiego.

Program jest realizowany w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

MK, źródło: NAWA

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)