Aktualności
Życie akademickie
07 Marca
Fot. Kamil Pudełko
Opublikowano: 2023-03-07

Doktoranci jednoczą siły

Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, wymiana informacji i doświadczeń, wzmocnienie głosu na arenie krajowej, a także integracja środowiska – to niektóre cele Lubelskiego Porozumienia Doktorantów, które zawiązano 3 marca podczas Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Dokument podpisali przedstawiciele samorządów doktorantów Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN. Wydarzenie odbyło się 3 marca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, która była gospodarzem trzydniowego Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Łączymy siły, aby działać w otoczeniu lokalnym dla wszystkich doktorantów. Chcemy stworzyć platformę, dzięki której moglibyśmy się kontaktować, wymieniać doświadczeniami i tworzyć nowatorskie projekty. Ponadto porozumienie ma pomagać we współpracy z innymi organizacjami doktoranckimi. Ma służyć również promocji i aktywizacji życia doktorantów uczelni lubelskich – zapowiada mgr inż. Michał Rogala, przewodniczący Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej.

W Polsce działa już kilka lokalnych porozumień doktorantów m.in. w: Łodzi, Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i Wrocławiu.

Podczas Zjazdu podpisano także list intencyjny Porozumienia Doktorantów Uczelni Przyrodniczych. W inicjatywę zaangażowali się przedstawiciele samorządów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu szczecińskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Agrofizyki PAN. Doktoranci uczelni przyrodniczych zadeklarowali rozpoczęcie wielowymiarowej współpracy w duchu partnerstwa i wzajemnego szacunku.

To kolejne porozumienie branżowe utworzone w ramach KRD. Działają już m.in. Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego, Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych czy Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych.

MK, źródło: PL, KRD

Dyskusja (0 komentarzy)