Aktualności
Życie akademickie
18 Grudnia
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2020-12-18

Doktorant z UMK ponownie na czele DFUP

Jakub Woźniak, doktorant z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, po raz drugi został przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

Wybory władz na kadencję 2021 odbyły się 5 grudnia podczas 31. zjazdu DFUP. Jakub Woźniak uzyskał reelekcję na stanowisko przewodniczącego, funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Szymonowi Góździowi z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a funkcję sekretarza – Marioli Pirek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Woźniak jest doktorantem UMK z zakresu nauk teologicznych. Od 2013 roku angażuje się w działalność samorządową. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Samorządu Studenckiego oraz przewodniczącego Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia (2016–2018). W kadencji 2017–2018 był przewodniczącym Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2019 roku – wiceprzewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. Od 2020 roku przewodniczy DFUP. Jest organizatorem oraz czynnym uczestnikiem konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich. Współpracuje z Institut Papst Benedikt XVI w Regensburgu oraz Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI.

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich zostało powołane w lipcu 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Członkami porozumienia są samorządy doktorantów uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Głównymi zadaniami organizacji są: reprezentowanie interesów doktorantów wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej zrzeszającej środowisko doktorantów uniwersytetów; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących doktorantów; występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw doktorantów do władz państwowych i uniwersyteckich zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

źródło: www.portal.umk.pl

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: