Aktualności
Życie akademickie
14 Lipca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2023-07-14

Doktorantka Collegium Medicum UMK na czele DFUM

Małgorzata Grochocka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, została wybrana na przewodniczącą Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych. To jej druga kadencja na tym stanowisku. 

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych odbył się przed tygodniem na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Przewodniczącą na kadencję 2023/2024 została wybrana – po raz drugi z rzędu – mgr Małgorzata Grochocka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Należy do Zespołu ds. komunikacji Krajowej Reprezentacji Doktorantów, współorganizowała ubiegłoroczne targi pracy Work & Science Forum, była przewodniczącą komitetu organizacyjnego 6th International MEDical Interdisciplinary Congress – iMEDIC 2023.

Do Zarządu weszli ponadto: lek. Joanna Smolarczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz lek. Jakub Husejko z Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK.

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych to ogólnopolska organizacja zrzeszająca delegatów reprezentujących samorządy doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) oraz V Wydział Polskiej Akademii Nauk, blisko współpracująca i związana z Krajową Reprezentacją Doktorantów. Forum utworzone zostało 22 lipca 2017 roku na mocy deklaracji założycielskiej podpisanej w Łodzi. Jego członkami są obecnie:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • V Wydział Polskiej Akademii Nauk

Organizacja reprezentuje środowisko doktorantów uczelni medycznych poprzez wymianę informacji, organizację przedsięwzięć naukowych, opiniowanie i występowanie z propozycjami aktów prawnych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)