Aktualności
Życie akademickie
20 Lipca
Źródło: www.m6.pk.edu.pl
Opublikowano: 2021-07-20

Doktorantka Politechniki Krakowskiej na czele EURODOC

Agnieszka Żyra, doktorantka Politechniki Krakowskiej, została wybrana na stanowisko przewodniczącej Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców.

EURODOC (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) jest międzynarodową federacją 32 krajowych stowarzyszeń doktorantów i młodych naukowców z Unii Europejskiej oraz Rady Europy. W dniach 16–17 lipca, podczas dorocznego walnego zgromadzenia EURODOC, które w tym roku miało formę hybrydową, wybrano nowe władze na kadencję 2021/2022. Na przewodniczącą wybrano Agnieszkę Żyrę, dotychczasową sekretarz organizacji, a wcześniej także EURODOC Open Science Ambassador i Workshop officer. Od kilku lat jest zaangażowana w działalność doktorancką na szczeblu uczelnianym, krajowym i międzynarodowym. Była również wiceprzewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2018) oraz pełnomocnikiem ds. współpracy międzynarodowej KRD (2019).

Obecnie jest doktorantką zatrudnioną na stanowisku asystenta dydaktycznego w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Na tym wydziale ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku inżynieria produkcji. W swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami związanymi z niekonwencjonalnymi technikami obróbki, szczególnie obróbką elektroerozyjną.

Do nowej Rady Administracyjnej EURODOC wybrano także dwie inne Polki. Beata Zwierzyńska, doktorantka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w programie European Doctorate in Teacher Education, wykładowca DSW oraz trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej. została wybrana na Social Media Officer oraz Council of Europe Officer, zaś Katarzyna Turoń, doktorantka na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, obejmie w nowej kadencji stanowisko Interdisciplinarity oraz Policy Research Working Groups Coordinator.

EURODOC reprezentuje interesy doktorantów i młodych naukowców na szczeblu europejskim w dziedzinie edukacji, badań i rozwoju zawodowego oraz pracuje nad polepszeniem programów studiów doktoranckich i standardów prowadzonych badań w Europie. Organizacja ma na celu wspieranie wymiany informacji na tematy związane z młodymi badaczami, organizację spotkań i debat młodych naukowców. Przedstawiciele EURODOC uczestniczą w opracowywaniu wytycznych związanych ze szkolnictwem wyższym i badaniami w Europie. Siedziba organizacji znajduje się w Brukseli.

MK, źródło: KRD, EURODOC

 

Dyskusja (0 komentarzy)