Aktualności
Życie akademickie
15 Czerwca
Źródło: www.doktoranci.ump.edu.pl
Opublikowano: 2021-06-15

Doktorantka UMP na czele DFUM

Paulina Kobyłka z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu została nową przewodniczącą Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych. Zastąpi na tym stanowisku Carla Bieńkowskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych odbył się w formule online w sobotę 5 czerwca. Przewodniczącą na kadencję 2021/2022 została wybrana mgr Paulina Kobyłka, od ubiegłego roku kształcąca się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wcześniej na tej samej uczelni studiowała analitykę medyczną.

Do Zarządu organizacji weszli ponadto: mgr Aleksandra Starosz, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, i mgr Patryk Młyniuk ze Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika! Nowy Zarząd rozpocznie swoją kadencję w sierpniu.

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych to ogólnopolska organizacja zrzeszająca delegatów reprezentujących samorządy doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) oraz V Wydział Polskiej Akademii Nauk, blisko współpracująca i związana z Krajową Reprezentacją Doktorantów. Forum utworzone zostało 22 lipca 2017 roku na mocy deklaracji założycielskiej podpisanej w Łodzi. Jego członkami są obecnie:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • V Wydział Polskiej Akademii Nauk

Organizacja reprezentuje środowisko doktorantów uczelni medycznych poprzez wymianę informacji, organizację przedsięwzięć naukowych, opiniowanie i występowanie z propozycjami aktów prawnych.

Dyskusja (0 komentarzy)