Aktualności
Życie akademickie
22 Czerwca
Źródło: www.uwm.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-22

Doktorat h.c. dla prof. Piotra Gawliczka

Dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM, pracownik badawczo-dydaktyczny filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy z Kijowa.

Został tym samym uhonorowany za osobisty wkład wniesiony we wdrożenie w Siłach Zbrojnych Ukrainy kompleksowych rozwiązań e-learningowych, koordynowanych przez Centrum Kształcenia na Odległość kijowskiego uniwersytetu. Godność przyznano 12 czerwca, ale uroczystość wręczenia dyplomu odbędzie się dopiero po zniesieniu obostrzeń związanych z COVID-19.

– Wyróżnienie traktuję jako symboliczne uhonorowanie wysiłku całego zespołu platformy e-learningowej NATO DEEP ADL Portal. Bez ich zaangażowania nie byłoby możliwe zorganizowanie oraz przeprowadzenie, w latach 2013–2019, kilkudziesięciu szkoleń, warsztatów, konsultacji i konferencji związanych z procesem wdrażania poszczególnych elementów systemu kształcenia zdalnego. Jego sercem jest platforma e-learningowa Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy z Kijowa. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom, np. systemowi wideokonferencyjnemu BigBlueButton jako wtyczce do platformy e-learningowej, możliwe było prowadzenia zajęć on-line dla kilku tysięcy słuchaczy uniwersytetu w czasie rzeczywistym, a nawet egzaminowanie – mówi prof. Gawliczek.

Jego priorytetem jest uruchomienie studiów podyplomowych on-line w języku angielskim „E-nauczyciel oraz e-instruktor w nowym środowisku edukacyjnym, spowodowanym przez COVID-19”.

– Studia będą afiliowane przy Wydziale Humanistycznym UWM i zostaną sfinansowane przez NATO. Inaugurację planujemy na 1 października 2020 roku. To inicjatywa, którą podjąłem wspólnie z prof. Urszulą Doliwą, jako przewodniczącą Rady Dyscypliny Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UWM. Dyscyplina ta jest powiązana z NATO DEEP ADL Portal, na którym będzie realizowany program, w formule wyłącznie zdalnej. Studia będą stanowiły bezprecedensowe przedsięwzięcie, łączące potencjał wiodących podmiotów kształcenia NATO (Akademia Obrony NATO w Rzymie, Szkoła NATO w Oberammergau, Dowództwo Strategiczne NATO ds. Transformacji w Norfolk), Unii Europejskiej (Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony z Brukseli) oraz inicjatywy regionalnej (Bałtycka Akademia Obrony z Tartu). Uczestnicy, po uzyskaniu wymaganych zaliczeń, otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na UMW – podkreśla prof. Gawliczek.

Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu, Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony w Brukseli, Akademii Obrony NATO w Rzymie oraz Uniwersytetu Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół: zastosowania innowacyjnych rozwiązań i technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu (xAPI, AI, VR, AR, MR), komunikacji strategicznej, wykorzystania mediów społecznościowych, a także świadomości wielokulturowej (culture awareness). Jest członkiem międzynarodowych organizacji i zespołów zajmujących się teorią oraz praktyką e-learningu, a także twórcą i dyrektorem portalu natodeep.hq.nato.int – narzędzia implementacji kompleksowych rozwiązań sfery kształcenia na odległość w piętnastu krajach partnerskich Sojuszu Północnoatlantyckiego (w ramach programu NATO DEEP ADL – Defence Education Enhancement Program Advanced Distributed Learning). Kierował ponad pięćdziesięcioma zespołami eksperckimi Sojuszu związanymi z promowaniem i wdrażaniem systemowych rozwiązań e-learningowych. Inicjator i koordynator platformy e-learningowej UWM w Olsztynie, Filia w Ełku – LMS ILIAS (uwmelk.edu.pl).

źródło: UWM

Dyskusja (0 komentarzy)