Aktualności
Życie akademickie
11 Lipca
Źródło: www.poradnikzdrowie.pl
Opublikowano: 2017-07-11

Doktorat h.c. dla prof. Rużyłło

28 czerwca 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie prof. Witold Rużyłło – wybitny uczony, wizjoner rozwoju kardiologii, twórca polskiej kardiologii interwencyjnej i pionier nowoczesnych metod kardiologii interwencyjnej w naszym kraju – odebrał tytuł Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tę najwyższą godność akademicką Senat WUM przyznał prof. Rużyłło za „wybitne osiągnięcia naukowe i kliniczne o wymiarze światowym w dziedzinie kardiologii oraz dla rozwoju badań naukowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.

Jak napisał w laudacji promotor, prof. Grzegorz Opolski: „Pozycja Profesora Rużyłło w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a następnie wybór do Zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i European Society of Cardiology przyczyniły się niewątpliwie do wprowadzenia Polskiej Kardiologii do Rodziny Państw Europy i znacznie wyprzedziła przystąpienie Polski do Unii Europejskiej”.

Prof. Rużyłło jest absolwentem WUM. Studia skończył w 1962 roku. Następnie rozpoczął pracę w Klinice Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W latach 1970-71 odbył staż specjalizacyjny z zakresu kardiologii w Texas Heat Institute w Houston. Jako pierwszy w Polsce wykonał zabiegi diagnostyczne: koronarografię w 1968 r. i biopsję mięśnia sercowego w 1975 r. Wykonywał także zabiegi kardiologii interwencyjnej. W latach 80. ubiegłego wieku przeprowadzał pionierskie w Polsce zabiegi terapeutyczne wrodzonych i nabytych wad serca, których zwieńczeniem było wykonanie pierwszego w Polsce przezskórnego wszczepienia zastawki płucnej w 2008 r.

Prof. Rużyłło wykładał na wielu amerykańskich uczelniach medycznych. Jest autorem 587 publikacji, 10 podręczników oraz wielu rozdziałów w podręcznikach akademickich. W latach 1999-2001 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz był członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2004 r. został członkiem korespondentem, a w 2016 r. członkiem rzeczywistym PAN. Od 2015 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Medycznych PAN.

Za zasługi dla programu leczenia polskich dzieci z wrodzonymi wadami serca prof. Rużyłło w roku 1987 otrzymał od dzieci Order Uśmiechu.

Prof. Witold Rużyłło jest dzieckiem lekarzy: doc. Aliny Zawadzkiej-Rużyłło, cenionej specjalistki ginekologii operacyjnej oraz internisty prof. Edwarda Rużyłły, twórcy systemu kształcenia podyplomowego lekarzy.

Jk

(źródło: UM)

Dyskusja (0 komentarzy)