Aktualności
Życie akademickie
17 Stycznia
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Opublikowano: 2024-01-17

Doktorat honoris causa Akademii WSB dla prof. Ewy Stańczyk-Hugiet

Prof. Ewa Stańczyk-Hugiet, prorektor ds. badań i kadry akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, otrzymała tytuł doktora honoris causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Uroczystość odbyła się 15 stycznia.   

Ewa Stańczyk-Hugiet jest profesorem nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe to w szczególności aktualne problemy zarządzania strategicznego, w tym dotyczące konkurencyjności biznesu, modeli biznesu, zarządzania wiedzą, kompetencji przedsiębiorstw, w tym dynamicznych, sieci międzyorganizacyjnych, ekosystemów biznesu, relacji międzyorganizacyjnych, koopetycji i wiele innych lokujących się w polu badawczym zarządzania strategicznego oraz szczegółowych metod zarządzania. Ważnym obszarem aktywności są także działania dotyczące metodologii i metodyki badań naukowych oraz publikacje w tym zakresie.

Jest autorką lub współautorką ponad 300 publikacji wydanych w kraju i za granicą. Angażuje się w realizację wielu projektów naukowo-badawczych pozyskiwanych ze środków zewnętrznych. W 2009 roku opracowała program dydaktyczny w języku angielskim dla specjalności business administration, który jest realizowany do dzisiaj na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w macierzystej uczelni.

Od stycznia 2021 roku pełni funkcję prorektora ds. badań i kadry akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz kierownika Katedry Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania. Wczesniej była dziekanem Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2016–2019) i dziekanem Wydziału Zarządzania (2019–2021).

Jest członkiem Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz (po raz trzeci) Komitetu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)