Aktualności
Życie akademickie
26 Maja
Fot. Mateusz Skwarek
Opublikowano: 2022-05-26

Doktorat honoris causa APS dla s. Małgorzaty Chmielewskiej

Siostra Małgorzata Chmielewska, społeczniczka i prezes Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” została doktorem honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej odbyła się 25 maja, w dniu święta uczelni, stanowiącego w tym roku punkt kulminacyjny obchodów jej 100-lecia.

S. Małgorzatę Chmielewską uhonorowano za wieloletnią, pełną zaangażowania i determinacji działalność społeczną na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – doświadczających ubóstwa, kryzysu bezdomności, osób z niepełnosprawnościami. Jak podkreśliła w laudacji prof. Joanna Głodkowska, siostra na różne sposoby pomaga potrzebującym, jest z nimi, bo bycie z człowiekiem, który potrzebuje pomocy, dobrego słowa, poszanowania jest wartością bezcenną.

Siostra Małgorzata Chmielewska to niezłomna społeczniczka, uczulona na krzywdę, która wbrew wszelkim przeciwnościom, poprzez konsekwentną działalność zaświadcza o bezinteresownej miłości do drugiego człowieka. Jest to osoba, która daje świadectwo, że żadne życie nie jest ani ważniejsze, ani mniej ważne niż inne i nikt nie ponosi ani mniejszej ani większej odpowiedzialności, ponieważ w każdym z nas tkwi niezbędna cząstka całości, jaką jest człowieczeństwo. W swoich niestrudzonych działaniach wyraża niezłomną wiarę w człowieka i przeświadczenie, że to człowiek, każdy człowiek, jest najważniejszy – mówiła prof. Głodkowska.

Siostra Małgorzata Chmielewska ukończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W ich trakcie związała się z Klubem Inteligencji Katolickiej. Po studiach prowadziła katechezę w szkole dla niewidomych dzieci w Laskach oraz w duszpasterstwie niewidomych w Warszawie. Organizowała także pomoc dla kobiet odbywających kary więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. W 1989 r. na Dworcu Centralnym w Warszawie współorganizowała pierwszą w Polsce Wigilię dla bezdomnych. Rok później w Bulowicach koło Kęt wstąpiła do Wspólnoty Chleb Życia i założyła jej polski oddział. W roku 1998 złożyła śluby wieczyste. Prowadziła domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie. Przez wiele lat sprawowała funkcję przełożonej polskiej Wspólnoty Chleb Życia. W roku 2015 została prezesem Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”, kontynuując swoją działalność społecznikowską, organizacyjnie podporządkowaną Kościołowi katolickiemu. Głównym celem działalności Fundacji jest zapobieganie bezrobociu i skrajnej nędzy oraz poprawa sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wspieranie najuboższych, pokrzywdzonych, niepełnosprawnych, a także pokonywanie barier edukacyjnych dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Fundacja prowadzi dziś jedenaście placówek.

Działalność s. Chmielewskiej została doceniona i uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in. Medalem św. Jerzego (1996), Nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej (1996), Medalem „Zasłużonych dla Warszawy” (2002), Nagrodą „TOTUS” (2003), Orderem Ecce Homo (2006), honorową odznaką Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” (2010), Nagrodą im. księdza Józefa Tischnera (2012) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2014). Jest także laureatką Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica (2018). W roku 1995 została członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych Ashoka, wyróżniona za szczególną przedsiębiorczość, bycie „innowatorem dla dobra ogółu”.

W trakcie uroczystości Okulary Marii Grzegorzewskiej, przyznane Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu, odebrał jego dyrektor – prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński.

Akademia Pedagogiki Specjalnej to najstarsza polska uczelnia pedagogiczna. Została założona w 1922 roku przez Marię Grzegorzewską jeszcze pod nazwą Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. W 1970 roku został on przekształcony w samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego na prawach uczelni zawodowej, a sześć lat później, w 1976 r., już jako Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, uzyskał uprawnienia uczelni akademickiej kształcącej na poziomie magisterskim. Pod szyldem APS działa od 2000 roku. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci dziś około 6 tys. osób.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)