Aktualności
Życie akademickie
12 Lutego
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2021-02-12

Doktorat honoris causa dla chemika z UMCS

Prof. Stefan Sokołowski z Instytutu Nauk Chemicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został doktorem honoris causa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Z uwagi na epidemię koronawirusa tytuł wręczył Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie. 

Uroczystość odbyła się w piątek, 12 lutego, w Sali Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wziął w niej udział Vasyl Pavluk, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, który wręczył lubelskiemu naukowcowi zaszczytny tytuł. Prof. Stefan Sokołowski jest pierwszym pracownikiem naukowym UMCS, reprezentującym nauki ścisłe, który uzyskał godność doktora honoris causa od zagranicznej instytucji naukowej. Instytut Fizyki Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie docenił w ten sposób jego wkład w rozwój fizyki materii skondensowanej oraz wieloletnią i owocną polsko-ukraińską współpracę naukową.

Przyznanie tego wyjątkowego wyróżnienia jest potwierdzeniem wielkiego autorytetu, jakim cieszy się Pan Profesor w ośrodkach naukowych i akademickich. Jest to również wyraz uznania dla niezwykłej wiedzy oraz imponującego dorobku z zakresu nauk chemicznych. Osiągnięcia badawcze prof. Sokołowskiego, których rozległa tematyka obejmuje kwestie z pogranicza chemii, fizyki, w tym także agrofizyki oraz symulacji komputerowych i modelowania matematycznego, przesuwają granice poznawcze badanych zjawisk. A prace stanowią ważny i oryginalny wkład w rozwój polskiej i światowej nauki oraz są inspiracją dla kolejnych pokoleń – zauważył rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski.

Prof. Stefan Sokołowski od ponad 50 lat jest związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w którym rozwijał swoją karierę naukową – od ukończenia studiów chemicznych w 1973 roku. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zastosowań termodynamiki statystycznej do opisu różnych procesów fizykochemicznych, przede wszystkim zaś dotyczą teorii płynów. Oprócz badań o charakterze teoretycznym prowadził prace dotyczące interpretacji wyników doświadczalnych z zakresu adsorpcji i chromatografii. Realizował także liczne badania interdyscyplinarne, rozwiązując problemy z pogranicza chemii, fizyki, w tym także agrofizyki oraz symulacji komputerowych i modelowania matematycznego.

W trakcie pracy badawczej często nawiązywał międzynarodową współpracę z uznanymi instytucjami naukowymi i akademickimi, m.in. w USA, Niemczech, Meksyku, Czechach, Szwajcarii czy Austrii. Wydał liczne publikacje z wybitnymi naukowcami polskimi, jak i światowej sławy nazwiskami – Williamem A. Steele z Pennsylvania State University, Douglasem Hendersonem z Brigham Young University w Utah, Johanem Fischerem z University for Natural Resources and Life Sciences w Wiedniu, Hansem J. Herrmannem ze Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Orestem Pizio z Universidad Nacional Autonoma de Mexico (ponad 100 wspólnych prac) czy Jasonem A.C. Gallasem z Instituto de Altos Estudos da Paraíba w Brazylii. Szczególną wagę przywiązywał zawsze do współpracy z naukowcami z Instytutu Fizyki Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Pracował tu z takimi specjalistami jak: J. Ilnytskyi, A. Trokhymchuk, M. Holovko, J. Kalyuzhnyi oraz S. Hlushak.

Wspólnie z partnerami z ośrodków w Niemczech (Stranski Laboratorium für Physikalische und Theoretische Chemie, TUB, Berlin), Meksyku (Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico City) oraz Ukrainie (Instytut Fizyki Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie) realizował grant pt. „Statistical Thermodynamics and Computer Simulations of Complex Molecules in Bulk and at Surfaces”.

W dorobku naukowym prof. Sokołowskiego znajdują się też liczne publikacje w czasopismach naukowych o kluczowym znaczeniu dla chemii teoretycznej: Physical Review Letters, Surface Science Reports, Journal of Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry, Journal of Chromatography, Advances in Colloid and Interface Science, Journal of Interface and Colloid Sciencle.

Magdalena Drwal, źródło: UMCS

 

Dyskusja (0 komentarzy)