Aktualności
Życie akademickie
22 Października
Źródło: www.put.poznan.pl
Opublikowano: 2021-10-22

Doktorat honoris causa Politechniki Krakowskiej dla prof. Adama Hamrola

Prof. dr. hab. inż. Adam Hamrol z Politechniki Poznańskiej, wybitny specjalista w zakresie nadzorowania procesów wytwarzania, inżynierii produkcji, inżynierii jakości oraz zastosowania w tych obszarach technologii rzeczywistości wirtualnej i szybkiego prototypowania, został doktorem honoris causa Politechniki Krakowskiej. Uroczystość odbyła się w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Senat Politechniki Krakowskiej podjął uchwałę o przyznaniu prof. Adamowi Hamrolowi tytuł doktora honoris causa jeszcze w 2019 roku. W ten sposób postanowiono ukoronować rozpoczętą w latach osiemdziesiątych XX wieku i trwającą do dziś współpracę uczonego z Wydziałem Mechanicznym PK. Szczególnie ważne dla rozwoju naukowego były wspólne badania i kontakty naukowe z prof. Janem Harasymowiczem, prof. Andrzejem Samkiem oraz prof. Jerzym Cyklisem, związane z pracami w zakresie obróbki skrawaniem oraz optymalizacji procesów. Później prof. Hamrol realizował wraz z prof. Józefem Gawlikiem, prof. Jerzym A. Sładkiem, dr. hab. inż. Janem Dudą, prof. PK i dr. hab. inż. Krzysztofem Karbowskim, prof. PK, badania w zakresie inżynierii jakości, zarządzania produkcją, metrologii czy – ostatnio – wdrażania modeli cyberfizycznych procesów dla idei Przemysłu 4.0. Współpraca z PK polega również na przekazywaniu doświadczeń i opiniowania dorobku naukowego (doktoraty, habilitacje) pracowników uczelni. Uczony odegrał ważną rolę we wsparciu wniosków o uzyskanie przez Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej pierwszych w kraju uprawnień doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Prof. Adam Hamrol należy do najwybitniejszych przedstawicieli nauk inżynierskich. Jego zainteresowania naukowe można podzielić na kilka obszarów: obróbka skrawaniem, w szczególności szlifowanie (optymalizacja, sterowanie adaptacyjne i diagnostyka procesu); inżynieria produkcji, zwłaszcza stosowanie zasad, narzędzi i metod Lean Manufacturing oraz Six Sigma; inżynieria jakości; stosowanie w inżynierii produkcji nowych technologii, takich jak: projektowanie wyrobów dla potrzeb masowej personalizacji (rzeczywistość wirtualna, szybkie prototypowanie), a także budowa modeli cyberfizycznych dla Przemysłu 4.0.

Jest autorem bądź współautorem prawie 300 publikacji naukowych, z czego około 70 w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych o światowym zasięgu. Napisał kilkanaście książek i podręczników. „Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” (współautor W. Mantura), „Zarządzanie jakością z przykładami”, „Strategie i praktyki sprawnego działania” oraz „Inżynieria i zarządzanie jakością”, stanowią dla studentów jedno z głównych źródeł zdobywania wiedzy, łącząc zagadnienia teorii z praktyką.

Ocena działalności naukowej profesora jest niezwykle pozytywna, a oddziaływanie międzynarodowe, innowacyjne podejście do kreowanej tematyki badawczej stawia go w gronie najwybitniejszych postaci naukowych w kraju, a także w skali światowej. Utworzył, rozpoznawalną i cenioną w kraju i za granicą, szkołę „inżynierii jakości”. Jego prace są podstawą kształcenia studentów i doktorantów na wszystkich uczelniach technicznych w kraju – powiedział w laudacji prof. Jerzy A. Sładek, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Prof. Adam Hamrol zrealizował, a także kierował kilkunastoma dużymi projektami naukowo-badawczymi. Warto wspomnieć tu liczne prace wdrożeniowe, opinie i ekspertyzy dla przedsiębiorstw (np. H. Cegielski Poznań, Odlewnia Żeliwa w Śremie, Wavin Buk), dotyczące stosowania metod statystycznych w sterowaniu jakością procesów wytwarzania. Był promotorem ponad 200 prac magisterskich i ponad 50 prac inżynierskich. Wypromował 16 doktorów.

W latach 1999–2005 był dziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W kolejnych latach (przez dwie kadencje) pełnił funkcję rektora Politechniki Poznańskiej. Piastował też stanowisko wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W latach 2012–2020 kierował Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i inżynierii jakości. Należy do Komitetu Inżynierii Produkcji oraz Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2015 pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Management and Production Engineering Review”. Jest członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism, m.in. „Mechanik”, „Total QualityManagement&Business Excellence”.

Podczas uroczystości w Collegium Maius UJ prof. Adam Hamrol wygłosił wykład pt. „W pogoni za jakością. Zyski i straty”.

Dyskusja (0 komentarzy)