Aktualności
Życie akademickie
22 Czerwca
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2021-06-22

Doktorat honoris causa UJ dla prof. Marka Krawczyka

Prof. Marek Krawczyk, wybitny specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz transplantologii klinicznej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość odbyła się 22 czerwca w auli Collegium Novum.

Prof. Marka Krawczyka uhonorowano m.in. za stworzenie największego w Polsce i jednego z największych w Europie ośrodka transplantacyjnego wątroby, pionierskie zabiegi w chirurgii wątroby i transplantologii tego narządu, wybitne osiągnięcia naukowe, doświadczenie, wiedzę oraz zdolności organizacyjne, a także stworzenie chirurgom z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum możliwości szkolenia i współpracy naukowej w zakresie chirurgii i przeszczepiania wątroby.

Prof. Marek Krawczyk jest od 1966 r., tzn. od III roku studiów, związany z Akademią Medyczną w Warszawie. Z tą uczelnią (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny) związał całe swoje życie zawodowe. Studia na Wydziale Lekarskim ukończył w 1969 roku. W październiku 1998 roku został kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby. Już wcześniej, w roku 1994 roku, zaangażował się w prace związane z programem przeszczepiania wątroby w Klinice, które kontynuował przez cały czas pracy zawodowej. W 1999 roku rozpoczął współpracę dotyczącą przeszczepiania wątroby od dawcy żywego z Centrum Zdrowia Dziecka, która zaowocowała wykonaniem pierwszego w Polsce udanego przeszczepienia fragmentu wątroby od dawcy żywego. W 1996 r. został prodziekanem Wydziału Lekarskiego, w 2002 roku dziekanem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a w latach 2008 – 2012 pełnił funkcję rektora WUM.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. prof. Krawczyk rozpoczął współpracę z Katedrą Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pod kierunkiem prof. Tadeusza Popieli rozpoczął się w Polsce wieloośrodkowy program naukowo-badawczy dotyczący poprawy leczenia chorych na raka żołądka. Wspólna praca naukowa obu uczonych przyczyniła się do powstania 10 publikacji związanych z realizacją programu.

Prof. Marek Krawczyk jest autorem lub współautorem 529 prac oryginalnych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych, redaktorem lub współredaktorem 70 książek oraz autorem lub współautorem 285 rozdziałów, również w języku angielskim.

Mariusz Kopiejka, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)